Підклас КП 6153 Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

6153 

14164 

 

Машиніст рибопромислових машин та механізмів (відкрите море) 


Суміжні категорії

Підклас 6151

Підклас 6152

Підклас 6154