Підклас КП 7349 Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

7349 

 

   

Гравер (поліграфічна діяльність) 

7349 

 

   

Пробіст (поліграфічна діяльність) 


Суміжні категорії

Підклас 7341

Підклас 7342

Підклас 7343

Підклас 7344

Підклас 7345

Підклас 7346