Підклас КП 8153 Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

8153 

10469 

24 

 

Апаратник віджимання 

8153 

10479 

24 

 

Апаратник відстоювання 

8153 

11104 

48 

 

Апаратник екстрагування танідів 

8153 

10400 

28 

 

Апаратник знеповітрювання та фільтрації 

8153 

10358 

24 

 

Апаратник мокрої класифікації 

8153 

10488 

24 

 

Апаратник очищення рідини 

8153 

10893 

24 

 

Апаратник промивання 

8153 

10935 

24 

 

Апаратник сепарування 

8153 

11061 

24 

 

Апаратник фільтрації 

8153 

11090 

24 

 

Апаратник центрифугування 

8153 

11842 

 

45 

Дистиляторник ртуті 

8153 

12091 

 

Завантажувач (вивантажувач) дифузорів 

8153 

14322 

 

Машиніст фільтр-преса 

8153 

14743 

 

66 

Моторист теплого промивання котлів паровозів 

8153 

15614 

30 

 

Оператор іонообміну 

8153 

16495 

28 

 

Перезарядник фільтр-пресів та діалізаторів 

8153 

17840 

 

Регенераторник відпрацьованого масла 

8153 

18388 

 

11 

Сепараторник біомаси 

8153 

19532 

 

11 

Центрифугувальник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот) 


Суміжні категорії

Підклас 8151

Підклас 8152

Підклас 8154

Підклас 8155

Підклас 8159