Підклас КП 8154 Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

8154 

10014 

 

11 

Автоклавник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот) 

8154 

10069 

24 

 

Апаратник абсорбції 

8154 

10071 

24 

 

Апаратник адсорбції 

8154 

10075 

24 

 

Апаратник активації 

8154 

10077 

24 

 

Апаратник алкілування 

8154 

10078 

24 

 

Апаратник амінування 

8154 

10080 

26 

 

Апаратник амонолізу 

8154 

10086 

24 

 

Апаратник ацетилування 

8154 

10088 

26 

 

Апаратник ацилювання 

8154 

   

62 

Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції 

8154 

10096 

24 

 

Апаратник бромування 

8154 

10101 

24 

 

Апаратник вакуумування 

8154 

10168 

24 

 

Апаратник вилуговування 

8154 

10749 

25 

 

Апаратник виробництва "аеросили" 

8154 

10737 

25 

 

Апаратник виробництва АГ-солі 

8154 

10739 

25 

 

Апаратник виробництва адипінової кислоти 

8154 

10741 

25 

 

Апаратник виробництва адипонітрилу 

8154 

10743 

26 

 

Апаратник виробництва азобарвників 

8154 

10796 

26 

 

Апаратник виробництва барвників для хутра 

8154 

10755 

25 

 

Апаратник виробництва бертолетової солі 

8154 

10757 

25 

 

Апаратник виробництва борної кислоти 

8154 

10865 

25 

 

Апаратник виробництва гальмової рідини та антифризу 

8154 

10763 

25 

 

Апаратник виробництва гідросульфіту натрію 

8154 

10769 

25 

 

Апаратник виробництва диметилтерефталату 

8154 

10771 

25 

 

Апаратник виробництва диціандіаміду 

8154 

10767 

25 

 

Апаратник виробництва діоксиду хлору 

8154 

10775 

25 

 

Апаратник виробництва жовтого фосфору 

8154 

10782 

 

Апаратник виробництва казеїнового клею 

8154 

10794 

 

Апаратник виробництва кісткового клею 

8154 

10788 

25 

 

Апаратник виробництва контактної маси 

8154 

10790 

25 

 

Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти

8154 

10800 

25 

 

Апаратник виробництва кремнійорганічних лаків 

8154 

10804 

25 

 

Апаратник виробництва кріоліту 

8154 

10806 

26 

 

Апаратник виробництва літопону 

8154 

10812 

25 

 

Апаратник виробництва металевого натрію 

8154 

10817 

25 

 

Апаратник виробництва миш'яковистих солей 

8154 

10810 

 

Апаратник виробництва міздрового клею 

8154 

10819 

25 

 

Апаратник виробництва надперекису калію 

8154 

10821 

25 

 

Апаратник виробництва нейтрального кремнегелю 

8154 

10840 

24 

 

Апаратник виробництва світлосполук 

8154 

10842 

25 

 

Апаратник виробництва силікагелів 

8154 

10844 

 

Апаратник виробництва силікатного клею 

8154 

10850 

24 

 

Апаратник виробництва спектрально-чистих газів 

8154 

10854 

25 

 

Апаратник виробництва сульфітних солей 

8154 

10855 

25 

 

Апаратник виробництва сульфомасел та отрутохімікатів 

8154 

10859 

25 

 

Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 

8154 

10867 

25 

 

Апаратник виробництва фенілметилуретилану 

8154 

10872 

25 

 

Апаратник виробництва фоспору 

8154 

10874 

25 

 

Апаратник виробництва фосфорних сполук 

8154 

10876 

26 

 

Апаратник виробництва фталоціанінових барвників 

8154 

10878 

25 

 

Апаратник виробництва фтористого натрію 

8154 

10880 

24 

 

Апаратник виробництва хімічних реактивів 

8154 

10882 

25 

 

Апаратник виробництва хромових сполук 

8154 

10886 

26 

 

Апаратник виробництва цинкового купоросу 

8154 

10884 

25 

 

Апаратник виробництва ціанистих металів 

8154 

10798 

25 

 

Апаратник виробництва червоного фосфору 

8154 

10124 

24 

 

Апаратник відновлення 

8154 

10170 

 

Апаратник газового консервування 

8154 

10176 

24 

 

Апаратник гашення вапна 

8154 

10178 

24 

 

Апаратник гідратації (хімічне виробництво) 

8154 

10181 

24 

 

Апаратник гідролізу 

8154 

10179 

24 

 

Апаратник гідрування 

8154 

10201 

24 

 

Апаратник дегідратації 

8154 

10202 

24 

 

Апаратник дегідрування 

8154 

10208 

24 

 

Апаратник деполімеризації 

8154 

10210 

24 

 

Апаратник десорбції 

8154 

10213 

25 

 

Апаратник десублімації 

8154 

10217 

24 

 

Апаратник діазотування 

8154 

10961 

 

Апаратник дозрівання оболонки 

8154 

11102 

24 

 

Апаратник екстрагування 

8154 

11108 

24 

 

Апаратник електролізу 

8154 

11116 

24 

 

Апаратник етерифікації 

8154 

10647 

 

16 

Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол 

8154 

10633 

 

45 

Апаратник з окислення кадмію 

8154 

10409 

24 

 

Апаратник знесолювання води 

8154 

10657 

25 

 

Апаратник із збирання та збагачення шламу 

8154 

10281 

24 

 

Апаратник ізомеризації 

8154 

10283 

25 

 

Апаратник імідування 

8154 

10291 

 

11 

Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 

8154 

10302 

24 

 

Апаратник карбоксилування 

8154 

10304 

24 

 

Апаратник карбонізації 

8154 

10323 

25 

 

Апаратник контактування 

8154 

10336 

24 

 

Апаратник кристалізації 

8154 

10352 

24 

 

Апаратник мерсеризації (хімічне виробництво) 

8154 

10354 

24 

 

Апаратник метоксилування 

8154 

10386 

24 

 

Апаратник нейтралізації 

8154 

10394 

25 

 

Апаратник нітрозного процесу 

8154 

10392 

24 

 

Апаратник нітрозування 

8154 

10390 

24 

 

Апаратник нітрування 

8154 

10613 

24 

 

Апаратник одержання вуглекислоти 

8154 

10550 

25 

 

Апаратник одержання гексахлорбензолу 

8154 

10558 

26 

 

Апаратник одержання зародків діоксиду титану 

8154 

10573 

26 

 

Апаратник одержання метатитанової кислоти 

8154 

10577 

30 

 

Апаратник одержання нітролігніну 

8154 

10611 

25 

 

Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргідрину 

8154 

10616 

25 

 

Апаратник одержання фотогіпосульфіту 

8154 

10618 

30 

 

Апаратник одержання фуранових сполук 

8154 

10620 

25 

 

Апаратник одержання хлорного заліза 

8154 

10431 

24 

 

Апаратник окислення 

8154 

10445 

24 

 

Апаратник омилення 

8154 

10449 

24 

 

Апаратник осадження 

8154 

10453 

24 

 

Апаратник осушування газу 

8154 

10484 

 

38 

Апаратник очищення алмазного концентрату 

8154 

10486 

24 

 

Апаратник очищення газу 

8154 

10507 

24 

 

Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 

8154 

10542 

24 

 

Апаратник поліконденсації 

8154 

10544 

24 

 

Апаратник полімеризації 

8154 

10663 

25 

 

Апаратник приготування амальгами натрію 

8154 

10718 

24 

 

Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 

8154 

10681 

24 

 

Апаратник приготування каталізатора 

8154 

10919 

25 

 

Апаратник рафінування лужних металів 

8154 

10921 

24 

 

Апаратник регенерації 

8154 

10925 

25 

 

Апаратник рекристалізації 

8154 

10927 

24 

 

Апаратник рекуперації 

8154 

10905 

24 

 

Апаратник розкладання 

8154 

10949 

24 

 

Апаратник синтезу 

8154 

10982 

24 

 

Апаратник сульфування 

8154 

11007 

 

17 

Апаратник талової установки 

8154 

11047 

24 

 

Апаратник установки дослідного виробництва 

8154 

11052 

26 

 

Апаратник фенілування 

8154 

11055 

30 

 

Апаратник ферментації затору 

8154 

11072 

24 

 

Апаратник фосгенування 

8154 

11087 

24 

 

Апаратник хлорування 

8154 

11092 

24 

 

Апаратник ціанування 

8154 

10247 

26 

 

Апаратник-заварювальник 

8154 

10320 

48 

 

Апаратник-конденсаторник 

8154 

10385 

48 

 

Апаратник-нейтралізаторник 

8154 

10988 

48 

 

Апаратник-сульфітувальник 

8154 

10984 

48 

 

Апаратник-сульфувальник 

8154 

12282 

 

64 

Вапногасильник 

8154 

18711 

48 

 

Готувач апретур, емульсій та лаків 

8154 

11804

 

Дезактиваторник 

8154 

11840 

 

45 

Диетилювальник ртуті 

8154 

12136 

48 

 

Завантажувач хімічної сировини в апарати 

8154 

18255 

25 

 

Збирач ртуті 

8154 

12548 

30 

 

Інокуляторник

8154 

13080 

48 

 

Контролер технологічного процесу (дубильно-екстрактне виробництво) 

8154 

14962 

26 

 

Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів 

8154 

15117 

30 

 

Нейтралізаторник 

8154 

15541 

 

11 

Оператор вирощування дріжджів 

8154 

15543 

 

11 

Оператор вирощування чистої культури дріжджів 

8154 

15580 

24 

 

Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

8154 

15906 

26 

 

Оператор потокових ліній нанесення світлоповертальних сполук 

8154 

15904 

26 

 

Оператор потокової лінії поліетиленування 

8154 

15918 

30 

 

Оператор приготування затору 

8154 

   

62 

Оператор спеціальної самохідної транспортної машини 

8154 

16113 

30 

 

Оператор установки вітамінізації дріжджів 

8154 

17830 

30 

 

Реакторник 

8154 

17832 

 

11 

Реакторник хімочищення розсолу 

8154 

17916 

25 

 

Різальник металевого натрію 

8154 

17598 

26 

 

Розважувач хімічної сировини 

8154 

18872 

30 

 

Стерилізаторник живильних середовищ 


Суміжні категорії

Підклас 8151

Підклас 8152

Підклас 8153

Підклас 8155

Підклас 8159