Підклас КП 8990 Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

8990 

11237 

  

Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва) 


Суміжні категорії

Підрозділ 81

Підрозділ 82

Підрозділ 83