Підклас КП 9312 Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

9312 

11906 

  

66 

Дренажник 


Суміжні категорії

Підклас 9311

Підклас 9313