Видання книг

КВЕД 2010 Клас 58.11 Видання книг в Україні

Клас 58.11 включає видання книг у друкованому й електронному вигляді (на CD-дисках, електронних носіях тощо), в аудіоформаті або в мережі Інтернет. 

Клас 58.11 включає:

  • видання книг, брошур, буклетів і подібної друкованої продукції, у т.ч. словників і енциклопедій
  • видання атласів, карт і діаграм
  • видання аудіокниг
  • видання енциклопедій тощо на CD-дисках

Клас 58.11 не включає:

  • виготовлення глобусів, див. 32.99
  • видання рекламної продукції, див. 58.19
  • видання музичних партитур і нот, див. 59.20
  • діяльність незалежних авторів, див. 90.03

Суміжні категорії

Клас 58.12

Клас 58.13

Клас 58.14

Клас 58.19