Діяльність у сфері радіомовлення

КВЕД 2010 Клас 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення в Україні

Клас 60.10 включає:

  • трансляцію аудіосигналів радіомовними студіями та за допомогою устатковання для передавання аудіопрограм слухачам, регіональним студіям чи абонентам

Цей клас також включає:

  • діяльність радіомереж із монтажу та передавання звукових програм регіональним студіям або передплатникам через безпроводові, супутникові та проводові мережі
  • радіомовлення через мережу Інтернет (Інтернет-радіостанції)
  • передавання даних, інтегроване з радіомовленням

Клас 60.10 не включає:

  • виробництво радіопрограм, записаних на плівку, див. 59.20