Діяльність центрального банку

КВЕД 2010 Клас 64.11 Діяльність центрального банку в Україні

Клас 64.11 включає:

  • випуск грошей в обіг і регулювання грошово-кредитної політики країни
  • регулювання та контроль над грошовою масою в обігу
  • відкриття депозитів, що їх використовують для взаємозаліку між фінансовими інститутами
  • контроль банківських операцій
  • зберігання валютних резервів країни
  • роль банкіра для уряду

Види діяльності центральних банків можуть варіювати з інституційних причин.


Суміжні категорії

Клас 64.19