Діяльність туристичних агентств

КВЕД 2010 Клас 79.11 Діяльність туристичних агентств в Україні

Клас 79.11 включає:

  • діяльність агентств, задіяних в організації подорожей, турів і наданні послуг із розміщення для короткотермінового проживання на основі їх оптового та роздрібного продажу широкому колу споживачів або комерційним клієнтам

Суміжні категорії

Клас 79.12