Субрахунок 124 Права на об'єкти промислової власності



На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо)


Рахунок 124

Інші субрахунки рахунка 12:

121

Права користування природними ресурсами

122

Права користування майном

123

Права на комерційні позначення

125

Авторське право та суміжні з ним права

127

Інші нематеріальні активи