Субрахунок 133 Накопичена амортизація нематеріальних активівНа субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.


Рахунок 133

Інші субрахунки рахунка 13:

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

135

Знос інвестиційної нерухомості