Субрахунок 184 Інші необоротні активиНа субрахунку 184 "Інші необоротні активи" ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.


Рахунок 184

Інші субрахунки рахунка 18:

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

182

Довгострокові векселі одержані

183

Інша дебіторська заборгованість