Рахунок 20. Виробничі запасиРахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва. За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.Рахунок 20 "Виробничі запаси" має такі субрахунки:

201

Сировина й матеріали

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

74 "Інші доходи"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

42 "Додатковий капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"


Інші рахунки класу 2


Рахунок 20. Виробничі запаси

Рахунок 21. Поточні біологічні активи

Рахунок 22. Малоцінні та швидкозношувані предмети

Рахунок 23. Виробництво

Рахунок 24. Брак у виробництві

Рахунок 25. Напівфабрикати

Рахунок 26. Готова продукція

Рахунок 27. Продукція сільськогосподарського виробництва

Рахунок 28. Товари