Субрахунок 213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістюНа субрахунку 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва.


Рахунок 213

Інші субрахунки рахунка 21:

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю