Рахунок 40. Статутний капіталРахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.Рахунок 40 "Статутний капітал" має такі субрахунки:


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

за кредитом з дебетом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"


Інші рахунки класу 4


Рахунок 40. Статутний капітал

Рахунок 41. Пайовий капітал

Рахунок 42. Додатковий капітал

Рахунок 43. Резервний капітал

Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Рахунок 45. Вилучений капітал

Рахунок 46. Неоплачений капітал

Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Рахунок 48. Цільове фінансування і цільові надходження

Рахунок 49. Страхові резерви