Субрахунок 423 Дооцінка активівНа субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.


Рахунок 423

Інші субрахунки рахунка 42:

421

Емісійний дохід

422

Інший вкладений капітал

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал