Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441

Прибуток нерозподілений

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

45 "Вилучений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

79 "Фінансові результати"

за кредитом з дебетом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

45 "Вилучений капітал"

79 "Фінансові результати"


Інші рахунки класу 4


Рахунок 40. Статутний капітал

Рахунок 41. Пайовий капітал

Рахунок 42. Додатковий капітал

Рахунок 43. Резервний капітал

Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Рахунок 45. Вилучений капітал

Рахунок 46. Неоплачений капітал

Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Рахунок 48. Цільове фінансування і цільові надходження

Рахунок 49. Страхові резерви