Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежівНа рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471

Забезпечення виплат відпусток

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

477

Забезпечення матеріального заохочення

478

Забезпечення відновлення земельних ділянок


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфабрикати"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

39 "Витрати майбутніх періодів"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

84 "Інші операційні витрати"

90 "Собівартість реалізації"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"


Інші рахунки класу 4


Рахунок 40. Статутний капітал

Рахунок 41. Пайовий капітал

Рахунок 42. Додатковий капітал

Рахунок 43. Резервний капітал

Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Рахунок 45. Вилучений капітал

Рахунок 46. Неоплачений капітал

Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Рахунок 48. Цільове фінансування і цільові надходження

Рахунок 49. Страхові резерви