Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівникамНа рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" має такі субрахунки:

661

Розрахунки за заробітною платою

662

Розрахунки з депонентами

663

Розрахунки за іншими виплатами


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

24 "Брак у виробництві"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

39 "Витрати майбутніх періодів"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

81 "Витрати на оплату праці"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"


Інші рахунки класу 6


Рахунок 60. Короткострокові позики

Рахунок 61. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Рахунок 62. Короткострокові векселі видані

Рахунок 63. Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Рахунок 64. Розрахунки за податками й платежами

Рахунок 65. Розрахунки за страхуванням

Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівникам

Рахунок 67. Розрахунки з учасниками

Рахунок 68. Розрахунки за іншими операціями

Рахунок 69. Доходи майбутніх періодів