Субрахунок 683 Внутрішньогосподарські розрахункиНа субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки", а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків.


Рахунок 683

Інші субрахунки рахунка 68:

680

Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

681

Розрахунки за авансами одержаними

682

Внутрішні розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами