Субрахунок 712 Дохід від реалізації інших оборотних активівНа субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.


Рахунок 712

Інші субрахунки рахунка 71:

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

711

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності