Рахунок 79. Фінансові результатиРахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків.Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791

Результат операційної діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

70 "Доходи від реалізації"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

98 "Податок на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

98 "Податок на прибуток"


Інші рахунки класу 7


Рахунок 70. Доходи від реалізації

Рахунок 71. Інший операційний дохід

Рахунок 72. Дохід від участі в капіталі

Рахунок 73. Інші фінансові доходи

Рахунок 74. Інші доходи

Рахунок 75. Надзвичайні доходи

Рахунок 76. Страхові платежі

Рахунок 79. Фінансові результати