Субрахунок 947 Нестачі і втрати від псування цінностейНа субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".


Рахунок 947

Інші субрахунки рахунка 94:

940

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

941

Витрати на дослідження і розробки

942

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Втрати від операційної курсової різниці

946

Втрати від знецінення запасів

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності