Юридичний словник онлайн юридичні терміни

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯАдміністративне правопорушення (проступок) - це протиправна, винна (умисна або необережна) дія...

Адміністративне правопорушення вчинене з необережності - це визнається таким тоді, коли особа, яка його...

Адміністративне стягнення - це міра відповідальності і застосовується з метою...

Всі терміни на літеру АБартерна (товарообмінна) операція - це господарська операція, яка передбачає...

Безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких...

Безоплатно надані товари, роботи, послуги:  - це а) товари, що надаються згідно з договорами...

Всі терміни на літеру БВідповідач в адміністративній справs - це суб'єкт владних повноважень, якщо інше не...

Виправні роботи - це відбуваються за місцем постійної роботи особи,...

Великий розмір алкогольних напоїв чи тютюнових виробів - це вартість алкогольних напоїв або тютюнових...

Всі терміни на літеру ВГромадські роботи - це виконання особою, яка вчинила адміністративне...

Грубе порушення правил рибальства - це рибальство із застосуванням вогнепальної зброї,...

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом...

Всі терміни на літеру ГДокази в адміністративному судочинстві - це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд...

День бездіяльності - це останній день встановленого законом строку, в...

День подання позовної заяви, апеляційної скарги - це день їх надходження до відповідного суду.

Всі терміни на літеру ДЕксперт - це особа, яка має необхідні знання та якій в...

Екологічний податок - це загальнодержавний обов'язковий платіж, що...

Емісійний дохід - це сума перевищення надходжень, отриманих...

Всі терміни на літеру ЕЄдиний реєстр податкових накладних  - це реєстр відомостей щодо податкових накладних та...

Єдиний підхід до встановлення податків та зборів - це визначення на законодавчому рівні усіх...

Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким...

Всі терміни на літеру ЄЖитлово-комунальні підприємства - це суб'єкти господарювання, які безпосередньо...

Житло фізичної особи - це житловий будинок, квартира, інше приміщення,...

Житловий будинок - це будівля капітального типу, споруджена з...

Всі терміни на літеру ЖЗавданням адміністративного судочинства - це захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,...

Законний представник органу, підприємства, установи, організації - це керівник чи інша особа, уповноважена законом,...

Законне рішення - це рішення, ухвалене судом відповідно до норм...

Всі терміни на літеру ЗІдентичні товари (роботи, послуги) - це товари (роботи, послуги), що мають однакові...

Інвестиції - це господарські операції, які передбачають...

Інвестиційна складова - це кошти, передбачені в тарифі на виробництво,...

Всі терміни на літеру ІКодекс адміністративного судочинства України - це визначає юрисдикцію, повноваження...

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення - це примусова безоплатна передача цього предмета у...

Консолідований іпотечний борг - це зобов'язання за договорами про іпотечний...

Всі терміни на літеру КЛізингова (орендна) операція - це господарська операція (крім операцій з...

Лісові землі - це земельні ділянки, на яких розташовані лісові...

Ліцензія  - це у значенні, наведеному в Господарському кодексі...

Всі терміни на літеру ЛМаломірні судна - це самохідні судна з головними двигунами...

Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - це заклад торгівлі товарами, що знаходяться в...

Материнські компанії - це юридичні особи, які є власниками інших...

Всі терміни на літеру МНалежні докази - це  докази, які містять інформацію щодо предмету...

Неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,...

Неповага до суду - це злісне ухилення від явки в суд свідка,...

Всі терміни на літеру НОфіційний запис судового засідання - це лише технічний запис, здійснений судом у...

Особи, які беруть участь у справі - це сторони, треті особи, представники сторін та...

Обґрунтоване рішення - це рішення, ухвалене судом на підставі повно і...

Всі терміни на літеру ОПринципи здійснення правосуддя - це верховенство права, законність, рівність усіх...

Позивач в адміністративній справі - це громадяни України, іноземці чи особи без...

Представник - це фізична особа, яка відповідно до частини другої...

Всі терміни на літеру ПРечовий доказ - це предмети матеріального світу, що містять...

Розумний строк  - це найкоротший строк розгляду і вирішення...

Реалізація підакцизних товарів (продукції) - це будь-які операції на митній території України,...

Всі терміни на літеру РСторони в адміністративному процесі - це позивач та відповідач. 

Спеціаліст - це особа, яка володіє спеціальними знаннями та...

Судові дебати - це промови осіб, які беруть участь у справі. У цих...

Всі терміни на літеру СТранспортний засіб - це розуміти всі види автомобілів, трактори та інші...

Тимчасова податкова різниця - це податкова різниця, яка виникає у звітному...

Тариф - це вартість транспортування облікової одиниці...

Всі терміни на літеру ТУмисне адміністративне правопорушення - це визнається таким тоді, коли особа, яка його...

Ухвала - це письмове або усне рішення суду будь-якої...

Узагальнююча письмова податкова консультація - це оприлюднення позиції контролюючого органу, що...

Всі терміни на літеру УФорвардний контракт - це цивільно-правовий договір, за яким продавець...

Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - це стандартизований строковий контракт, за яким...

Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який справляється з одиниці земельної...

Всі терміни на літеру ФХронометраж - це процес спостереження за веденням господарської...

Характерні туристичні послуги та товари - це послуги та товари, призначені для задоволення...

Холдингова компанія - це акціонерне товариство, яке володіє,...

Всі терміни на літеру ХЦільове призначення земельної ділянки - це використання земельної ділянки за призначенням,...

Цільовою благодійна допомога - це допомога, що надається під визначені умови та...

Цивільне законодавство - це регулюює особисті немайнові та майнові...

Всі терміни на літеру ЦЧастка сільськогосподарського товаровиробництва - це питома вага доходу сільськогосподарського...

Члени сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення - це батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі...

Члени виконавчого органу - це посадові особи - члени колегіального...

Всі терміни на літеру ЧШтраф - це грошове стягнення, що накладається на громадян...

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - це плата у вигляді фіксованої суми та/або...

Штучні споруди - це інженерні споруди, призначені для руху...

Всі терміни на літеру ШЮридична особа - це організація, створена і зареєстрована у...

Всі терміни на літеру ЮЯкість житлово-комунальної послуги - це сукупність нормованих характеристик...

Якість харчового продукту - це ступінь досконалості властивостей та...

Якість вищої освіти - це сукупність якостей особи з вищою освітою, що...

Всі терміни на літеру Я


А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я