Визначення юридичних термінів на літеру І

Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯІдентифікація - це процедура підтвердження відповідності...


Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - це порядок визначення об'єктів підвищеної...


Ідентифікація особи - це заходи, пов'язані із встановленням органами...


Ідентичний цінний папір чи дериватив - це цінні папери чи деривативи, випущені одним...


Ідентичні товари (роботи, послуги) - це товари (роботи, послуги), що мають однакові...


Ім'я автора - це сукупність слів чи знаків, що ідентифікують...


Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України - це складається із прізвища, власного імені та по...


Імміграційна картка - це документ, що містить інформацію про іноземця...


Імпорт - це купівля українськими суб'єктами...


Імпортер - це будь-яка фізична чи юридична особа, яка є...


Інвалід - це особа зі стійким розладом функцій організму,...


Інвалідність - це міра втрати здоров'я та обмеження...


Інвестиції - це господарські операції, які передбачають...


Інвестиційна декларація - це документ, який визначає інвестиційну політику...


Інвестиційна програма (проект) - це комплекс заходів, визначених на основі...


Інвестиційна складова - це кошти, передбачені в тарифі на виробництво,...


Інвестиційний актив - це пакет цінних паперів, деривативів чи...


Інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду - це сукупність організаційних, фінансових та...


Інвестор - це юридична або фізична особа, яка має відповідні...


Інвестор-забудовник - це фізична чи юридична особа, яка фінансує...


Індекс відносної податкоспроможності - це коефіцієнт, що визначає рівень...


Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету місцевого самоврядування - це коефіцієнт, що визначає рівень...


Індексна кадастрова карта - це картографічний документ, що відображає...


Індивідуальна програма реабілітації - це комплекс оптимальних видів, форм, обсягів,...


Індивідуальний пенсійний рахунок - це персоніфікований рахунок учасника пенсійного...


Індивідуальні та колективні установки питного водопостачання - це установки для забору води з водного об'єкта або...


Індосамент - це передавальний напис на ордерному цінному...


Індосант - це фізична або юридична особа, яка є власником...


Інженерне облаштування - це спеціальні споруди та засоби, призначені для...


Інженерний захист територій - це комплекс організаційних та інженерно-технічних...


Інженерно-технічні заходи цивільного захисту - це комплекс інженерно-технічних рішень,...


Інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із складення...


Інжинірингова діяльність у сфері будівництва - це діяльність з надання послуг інженерного та...


Ініціатор - це особа, яка на законних підставах ініціює...


Іноземець - це особа, яка не перебуває в громадянстві України...


Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,...


Іноземний - це пов'язаний з громадянином або юридичною особою...


Іноземні доходи - це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами...


Іноземні інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,...


Іноземні суб'єкти господарської діяльності - це суб'єкти господарської діяльності, що мають...


Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах - це іноземці та особи без громадянства, які в...


Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні - це іноземці та особи без громадянства, які...


Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України - це іноземці та особи без громадянства, які...


Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні - це іноземці та особи без громадянства, які...


Інспекційна перевірка банку - це форма здійснення банківського нагляду...


Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це інвестиційні фонди та взаємні фонди...


Інтернет - це всесвітня інформаційна система загального...


Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - це здатність телекомунікаційних мереж...


Інформаційна система загального доступу - це сукупність телекомунікаційних мереж та засобів...


Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - це комплекс заходів із збору, опрацювання та...


Інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути...


Інформація про управління правами - це інформація, в тому числі в електронній формі,...


Іпотека - це застава нерухомого майна, що залишається у...


Іпотекодавець - це особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для...


Іпотекодержатель - це кредитор за основним зобов'язанням


Іпотечне кредитування - це правовідносини, що виникають з приводу набуття...


Іпотечний борг - це основне зобов'язання за будь-яким правочином,...


Іпотечний житловий кредит - це фінансовий кредит, що надається фізичній особі...


Іпотечний пул - це об'єднання іпотек за іпотечними договорами, що...


Іпотечний сертифікат - це іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними...


Іпотечні активи - це реформовані в консолідований іпотечний борг...


Істотна зміна обставин - це якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони...


Істотна участь - це пряме та/або опосередковане володіння однією...


Істотне порушення - це таке порушення стороною договору, коли...


Істотний недолік - це недолік, який робить неможливим чи недопустимим...


Істотні умови договору страхування - це предмет договору страхування, страховий...А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я