Визначення юридичних термінів на літеру Б

Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯБагатодітна сім'я - це сім'я, в якій подружжя перебуває у...


Багатоканальна телемережа - це телекомунікаційна мережа загального...


Багатосторонній договір - це договір, що укладаються більш як двома сторонами


База даних - це сукупність творів, даних або будь-якої іншої...


База оподаткування - це це фізичний, вартісний чи інший характерний...


База оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників  - це нормативна грошова оцінка одного гектара...


База оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України - це договірна (контрактна) вартість, але не менша...


База персональних даних - це іменована сукупність упорядкованих персональних...


База справляння збору - це вартість усього періоду проживання (ночівлі) в...


Базова (основна) ставка податку - це ставка, що визначена такою для окремого податку...


Базовий актив - це вартісний вираз права на придбання або продаж...


Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний...


Базові технології - це технології, які визначають принцип роботи і...


Базою оподаткування - це нормативна грошова оцінка земельних ділянок з...


Базою оподаткування  - це вартість обсягів видобутих у податковому...


Балансоутримувач - це власник відповідного майна або юридична особа,...


Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - це власник або юридична особа, яка за договором з...


Бандитизм - це Організація озброєної банди з метою нападу на...


Банк - це юридична особа, яка на підставі банківської...


Банк з іноземним капіталом - це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча...


Банк-кореспондент - це банк, що на підставі договору та в порядку,...


Банківська група - це група юридичних осіб, які мають спільного...


Банківська діяльність - це залучення у вклади грошових коштів фізичних і...


Банківська ліцензія - це документ, який видається Національним банком...


Банківська холдингова компанія - це фінансова холдингова компанія, в якій...


Банківське регулювання - це одна із функцій Національного банку України,...


Банківський автомат самообслуговування - це програмно-технічний комплекс, що надає...


Банківський кредит - це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму...


Банківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій...


Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком...


Банківський платіжний інструмент - це засіб, що містить реквізити, які ідентифікують...


Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової...


Банківські рахунки - це рахунки, на яких обліковуються власні кошти,...


Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність...


Бартерна (товарообмінна) операція - це господарська операція, яка передбачає...


Батьки-вихователі - це подружжя або окрема особа, яка не перебуває у...


Бездіяльність військової влади - це Умисне неприпинення злочину, що вчиняється...


Бездокументарна форма цінного паперу - це здійснений зберігачем обліковий запис, який є...


Безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких...


Безоплатна допомога - це надання гуманітарної допомоги без будь-якої...


Безоплатна правова допомога - це правова допомога, що гарантується державою та...


Безоплатне постачання - це постачання товарів/послуг благодійним...


Безоплатно надані товари, роботи, послуги:  - це а) товари, що надаються згідно з договорами...


Безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя,...


Безперервне проживання на території України - це проживання в Україні особи, якщо її разовий...


Безпечна нехарчова продукція - це будь-яка продукція, яка за звичайних або...


Безпечний харчовий продукт - це харчовий продукт, який не створює шкідливого...


Безпечність харчового продукту - це стан харчового продукту, що є результатом...


Безпосереднє підпорядкування - це відносини прямої організаційної або правової...


Безпритульні діти - це діти, які були покинуті батьками, самі залишили...


Безпритульні тварини - це домашні тварини, що залишилися без догляду...


Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі - це електрозв'язок з використанням радіотехнологій,...


Безспірні вимоги кредиторів - це вимоги кредиторів, визнані боржником, інші...


Безхазяйна річ - це річ, яка не має власника або власник якої...


Біженець - це особа, яка не є громадянином України і...


Біоетанол  - це спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з...


Біостерилізація - це позбавлення тварини хірургічним шляхом...


Біржовий рахунок - це пасивно-активний рахунок, відкритий у...


Благодійна діяльність - це добровільна безкорислива діяльність благодійних...


Благодійна організація - це недержавна організація, головною метою...


Благодійники - це фізичні та юридичні особи, які здійснюють...


Благодійництво - це добровільна безкорислива пожертва фізичних та...


Благоустрій населених пунктів - це комплекс робіт з інженерного захисту,...


Близькі особи - це подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри,...


Боргове зобов'язання - це зобов'язання позичальника перед кредитором за...


Боргові цінні папери - це засвідчують відносини позики і передбачають...


Боржник - це суб'єкт підприємницької діяльності,...


Боротьба з торгівлею людьми - це система заходів, що здійснюються в рамках...


Будинкова розподільна мережа - це телекомунікаційна мережа, призначена для...


Будівлі  - це земельні поліпшення, що складаються з несучих...


Бурякоцукровий комплекс - це сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм...


Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,...


Бюджет - це план формування та використання фінансових...


Бюджет місцевого самоврядування - це бюджет територіальної громади села, їх...


Бюджет розвитку - це доходи і видатки місцевого бюджету, які...


Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, їх...


Бюджетна звітність - це відображає стан виконання бюджету, містить...


Бюджетна класифікація - це єдине систематизоване згрупування доходів,...


Бюджетна програма - це сукупність заходів, спрямованих на досягнення...


Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих...


Бюджетна установа - це у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі...


Бюджетне асигнування - це повноваження розпорядника бюджетних коштів,...


Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на...


Бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного...


Бюджетне призначення - це повноваження головного розпорядника бюджетних...


Бюджетний запит - це документ, підготовлений головним розпорядником...


Бюджетний кодекс України - це регулюються відносини, що виникають у процесі...


Бюджетний період - це  становить один календарний рік, який...


Бюджетний процес - це регламентований бюджетним законодавством процес...


Бюджетні кошти (кошти бюджету) - це належні відповідно до законодавства надходження...


Бюджетні установи - це органи державної влади, органи місцевого...


Бюджетному відшкодуванню підлягає частина від'ємного значення - це  яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій...А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я