Визначення юридичних термінів на літеру Д

Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯДавальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати,...


Дані державного земельного кадастру - це сукупність відомостей і документів про місце...


Дата "Вжити до" - це термін, після закінчення якого, за будь-яких...


Дата валютування - це зазначена платником у розрахунковому документі...


Дата виникнення податкових зобов'язань виконавця довгострокових договорів (контрактів)  - це дата фактичної передачі виконавцем результатів...


Дата виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України - це дата їх реалізації особою, яка їх виробляє,...


Дата виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) - це дата складання відповідного акта. У цьому...


Дата збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій - це дата визнання процентів (комісійних та інших...


Дата здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів - це останній день звітного податкового періоду, за...


Дата початку видаткових операцій за рахунком платника податків - це  дата отримання банком або іншою фінансовою...


Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України - це дата подання митному органу митної декларації...


Дво- чи багатосторонній правочин - це погоджена дія двох або більше сторін


Двосторонній договір - це якщо правами та обов'язками наділені обидві...


Дебітор - це особа, у якої внаслідок минулих подій...


Девізна валютна політика - це політика регулювання валютного курсу шляхом...


Дезертирство - це самовільне залишення військової частини або...


Декларант - це юридична чи фізична особа, яка здійснює...


Декларація безпеки - це документ, який визначає комплекс заходів, що...


Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - це документ, яким суб'єкт господарювання...


Декларація митної вартості - це заява особи митному органу за встановленою...


Декларація про відмову від іноземного громадянства - це документ, у якому іноземець, який узяв...


Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - це документ, у якому іноземець, якому надано...


Декларація про відповідність - це документально оформлена в установленому порядку...


Декларація про відсутність іноземного громадянства - це документ, в якому особа повідомляє про...


Декларування відповідності - це процедура, за допомогою якої виробник або...


Декларування наявності цукру - це подання суб'єктами підприємницької діяльності,...


Делеговані повноваження - це повноваження органів виконавчої влади, надані...


Делеговані повноваження органу самоорганізації населення - це повноваження сільської, селищної, міської,...


Делістинг - це процедура виключення цінних паперів з реєстру...


Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави - це комплекс здійснюваних відповідно до Конституції...


Демпінг - це ввезення на митну територію країни імпорту...


Денний звіт - це документ встановленої форми, надрукований...


День бездіяльності - це останній день встановленого законом строку, в...


День закінчення процедури адміністративного оскарження - це день узгодження грошового зобов'язання платника...


День подання позовної заяви, апеляційної скарги - це день їх надходження до відповідного суду.


День подання скарги - це день фактичного отримання скарги відповідним...


Депозит (вклад) - це кошти, які надаються фізичними чи юридичними...


Депозитарій цінних паперів - це юридична особа, яка провадить виключно...


Депозитарна діяльність - це надання послуг щодо зберігання цінних паперів...


Депозитарний договір - це договір між зберігачем та обраним ним...


Депозитарний облік - це облік цінних паперів на рахунках власників...


Депонент - це юридична або фізична особа, яка користується...


Депресивна територія - це регіон чи його частина , що визнаються...


Державна аграрна інтервенція - це продаж або придбання сільськогосподарської...


Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - це встановлення відповідності рівня якості...


Державна ветеринарно-санітарна експертиза - це комплекс необхідних лабораторних та спеціальних...


Державна власність - це майно, у тому числі грошові кошти, яке належить...


Державна закупівля - це придбання замовником товарів, робіт і послуг за...


Державна зрада - це діяння, умисно вчинене громадянином України на...


Державна метрологічна система - це сукупність законодавчих та інших...


Державна реєстрація земельної ділянки - це внесення до Державного земельного кадастру...


Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державою...


Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових продуктів - це професійна діяльність, яку провадять органи,...


Державна система правової охорони інтелектуальної власності - це Установа і сукупність експертних, наукових,...


Державна служба в Україн - це професійна діяльність осіб, які займають посади...


Державна соціальна гарантія - це встановлений цим Законом мінімальний розмір...


Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - це щомісячна допомога, яка надається...


Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - це щомісячна державна допомога, що надається...


Державна таємниця - це вид таємної інформації, що охоплює відомості у...


Державна холдингова компанія - це холдингова компанія, утворена у формі...


Державне запозичення - це операції, пов'язані з отриманням державою...


Державне регулювання і контроль обігу продукції, що негативно впливає на суспільну мораль - це визначення законом і прийнятими на його основі...


Державне регулювання ринків фінансових послуг - це здійснення державою комплексу заходів щодо...


Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо...


Державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа - це повне забезпечення відповідно до державних...


Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого...


Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з...


Державний експерт з питань таємниць - це посадова особа, уповноважена здійснювати...


Державний експортний контроль - це комплекс заходів з контролю за міжнародними...


Державний еталон - це еталон, визнаний спеціально уповноваженим...


Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система...


Державний інспектор ветеринарної медицини - це лікар ветеринарної медицини, який працює у...


Державний інтервенційний фонд - це фонд, який формується Аграрним фондом за...


Державний класифікатор відходів - це систематизований перелік кодів та назв...


Державний контроль - це діяльність державних органів виконавчої влади,...


Державний контроль продукції - це діяльність митних органів із забезпечення...


Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів, забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження та кормах - це виконання програм, передбачених Санітарним...


Державний нагляд - це діяльність органів виконавчої влади, що...


Державний реєстр баз персональних даних - це єдина державна інформаційна система збору,...


Державний реєстр банків - це реєстр, що ведеться Національним банком України...


Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування - це організаційно-технічна система, призначена для...


Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - це перелік моделей реєстраторів розрахункових...


Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - це єдина державна інформаційна система, що містить...


Державний стандарт соціальної послуги - це визначені нормативно-правовим актом...


Державні грошові лотереї - це лотереї, які передбачають наявність призового...


Державні кошти - це кошти Державного бюджету України, бюджету...


Державні послуги - це будь-які платні послуги, обов'язковість...


Державні програми розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань - це програми, що розробляються центральними...


Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа - це встановлені законами, іншими...


Державні телерадіоорганізації - це телерадіоорганізації, які є державними...


Держатель спеціального платіжного засобу - це фізична особа, яка на законних підставах...


Дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право та/або...


Дефіцит бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами...


Джерела погашення податкового боргу платника податків - це будь-яке майно такого платника податків з...


Джерела самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків - це будь-які власні кошти, у тому числі ті, що...


Джерело викиду - це об'єкт , з якого надходить в атмосферне повітря...


Джерело питного водопостачання - це водний об'єкт, вода якого використовується для...


Джерело підвищеної небезпеки - це діяльність, пов'язана з використанням,...


Джерело сплати бюджетного відшкодування - це доходи Державного бюджету України


Джерело теплової енергії - це виробничий об'єкт, призначений для виробництва...


Диверсія - це вчинення з метою ослаблення держави вибухів,...


Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного...


Дивіденди - це платіж, що здійснюється юридичною особою -...


Дикі тварини - це тварини, природним середовищем існування яких є...


Дилер - це платник податку, який придбаває (набуває за...


Дипломатична служба України - це це професійна діяльність громадян України,...


Дипломатичний працівник - це державний службовець, який виконує дипломатичні...


Директива з оборонного планування - це документ, який визначає основні показники...


Дисконтна валютна політика - це зниження або підвищення Національним банком...


Дитина - це особа віком до 18 років


Дитина війни - це особа, яка є громадянином України та якій на...


Дитина-біженець - це дитина, яка не є громадянином України і...


Дитина-інвалід - це дитина зі стійким розладом функцій організму,...


Дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки


Дитина, розлучена із сім'єю - це особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває...


Дитинство - це період розвитку людини до досягнення повноліття


Дитяча порнографія - це зображення у будь-який спосіб дитини чи особи,...


Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я, яка створюється за бажанням...


Дієтична добавка - це вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні...


Ділова репутація - це відомості, зібрані Національним банком України,...


Ділянка пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України - це ділянка, на якій відбувається таке перевезення...


Діти-вихованці - це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського...


Діти, позбавлені батьківського піклування - це діти, які залишилися без піклування батьків у...


Діючий тариф - це ціна природного газу для відповідної категорії...


Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - це сукупність організаційних, юридичних та інших...


Діяльність з управління активами - це професійна діяльність, визначена законодавством...


Діяльність у сфері землеустрою - це наукова, технічна, виробнича та управлінська...


Діяльність у сфері розваг - це господарська діяльність юридичних осіб та...


Добавки на основі біоетанолу - це біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом...


Добровільна відмова при незакінченому злочині - це остаточне припинення особою за своєю волею...


Добровільне лікування - це лікування від наркоманії, яке здійснюється за...


Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі...


Добування - це вилучення водних біоресурсів із середовища їх...


Довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів,...


Довготермінове відрядження - це перебування працівників дипломатичної служби за...


Доведення до банкрутства - це умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої...


Довідка про звернення за захистом в Україні - це документ, що засвідчує законність перебування...


Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою...


Довічна пенсія - це пенсійні виплати, які здійснюються страховою...


Договір - це усний чи письмовий правочин між споживачем і...


Договір довгострокового страхування життя - це договір страхування життя строком на п'ять і...


Договір комерційної субконцесії - це користувач надає іншій особі (субкористувачу)...


Договір концесії - це договір, відповідно до якого уповноважений...


Договір на користь третьої особи - це договір, в якому боржник зобов'язаний виконати...


Договір про відкриття рахунку в цінних паперах - це договір між власником цінних паперів та обраним...


Договір про закупівлю - це договір, який укладається між замовником і...


Договір про іпотечний борг - це цивільно-правова угода, спрямована на набуття,...


Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - це договір між фондовою біржою або учасниками...


Договір про обслуговування емісії цінних паперів - це договір між емітентом та обраним ним...


Договір про ціноутворення для цілей оподаткування - це договір між зазначеним платником податків та...


Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і...


Договір, укладений на відстані - це договір, укладений продавцем із споживачем за...


Договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями - це договір, укладений із споживачем особисто в...


Договірні Сторони - це держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що...


Договор - це домовленість двох або більше сторін, спрямована...


Договор банківського вкладу (депозиту) - це одна сторона (банк), що прийняла від другої...


Договор банківського рахунка - це банк зобов'язується приймати і зараховувати на...


Договор будівельного підряду - це підрядник зобов'язується збудувати і здати у...


Договор доручення - це одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити...


Договор зберігання - це одна сторона (зберігач) зобов'язується...


Договор комерційної концесії - це одна сторона (правоволоділець) зобов'язується...


Договор комісії - це одна сторона (комісіонер) зобов'язується за...


Договор лізингу - це одна сторона (лізингодавець) передає або...


Договор на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт - це підрядник (виконавець) зобов'язується провести...


Договор найму (оренди) - це наймодавець передає або зобов'язується передати...


Договор найму (оренди) житла - це одна сторона - власник житла (наймодавець)...


Договор найму (оренди) земельної ділянки - це наймодавець зобов'язується передати наймачеві...


Договор охорони - це охоронець, який є суб'єктом підприємницької...


Договор перевезення вантажу - це одна сторона (перевізник) зобов'язується...


Договор перевезення пасажира - це одна сторона (перевізник) зобов'язується...


Договор перестрахування - це страховик, який уклав договір страхування,...


Договор піднайму житла - це наймач за згодою наймодавця передає на певний...


Договор підряду - це одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій...


Договор побутового підряду - це підрядник, який здійснює підприємницьку...


Договор позики - це одна сторона (позикодавець) передає у власність...


Договор позички - це одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає...


Договор приєднання - це договір, умови якого встановлені однією із...


Договор про надання послуг - це одна сторона (виконавець) зобов'язується за...


Договор про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності - це одна сторона (особа, що має виключні майнові...


Договор про спільну діяльність - це сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти...


Договор про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності - це одна сторона (творець - письменник, художник...


Договор прокату - це наймодавець, який здійснює підприємницьку...


Договор простого товариства - це сторони (учасники) беруть зобов'язання...


Договор страхування - це одна сторона (страховик) зобов'язується у разі...


Договор транспортного експедирування - це одна сторона (експедитор) зобов'язується за...


Договор управління майном - це одна сторона (установник управління) передає...


Договор факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) - це одна сторона (фактор) передає або...


Договор чартеру (фрахтування) - це одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати...


Додаткове паливо - це паливо, що спалюється постійно або тимчасово в...


Додатковий захист - це форма захисту, що надається в Україні на...


Додатковий пай - це добровільний грошовий чи інший майновий...


Додаткові покарання - це позбавлення військового, спеціального звання,...


Дозвіл - це документ, виданий спеціально уповноваженим...


Дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства - це документ, який надає право роботодавцю...


Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою - це документ, який засвідчує право власника...


Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом - це документ, що видається уповноваженими органами...


Дозвіл на право ввезення чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - це відповідний документ установленого зразка,...


Дозвіл органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це документ, який надає право на здійснення...


Дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - це додатковий дозвіл, що видається уповноваженими...


Дозвільна процедура - це сукупність дій, що здійснюються суб'єктами...


Дозвільна система у сфері господарської діяльності - це сукупність урегульованих законодавством...


Дозвільний центр - це робочий орган відповідної міської ради міста...


Дозвільні органи - це органи виконавчої влади, органи місцевого...


Докази в адміністративному судочинстві - це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд...


Докази в справі про адміністративне правопорушення - це будь-які фактичні дані, на основі яких у...


Документ - це матеріальний носій, що містить інформацію,...


Документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження,...


Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів - це документ, що підтверджує виконання операції із...


Документ іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах - це рішення компетентного органу іноземної держави...


Документ на переказ - це електронний або паперовий документ, що...


Документ на переказ готівки - це документ на переказ, що використовується для...


Документ про гарантію - це документ, який містить письмове зобов'язання...


Документальна виїзна перевірка - це перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням...


Документальна невиїзна перевірка - це перевірка, яка проводиться в приміщенні органу...


Документальна перевірка - це перевірка, предметом якої є своєчасність,...


Документарна форма цінного паперу - це сертифікат цінних паперів , що містить...


Документація із землеустрою - це затверджені в установленому порядку текстові та...


Документація конкурсних торгів - це документація, що розробляється, затверджується,...


Документи у сфері роботи з металобрухтом - це документи, що містять дані про походження і...


Домашні тварини - це собаки, коти та інші тварини, що протягом...


Домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі...


Домен другого рівня - це частина адресного простору мережі Інтернет, що...


Домен.UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного...


Донори - це юридичні та фізичні особи в Україні або за її...


Допоміжний матеріал для переробки - це будь-який матеріал, за винятком матеріалів...


Допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу - це матеріали або речовини, включаючи обладнання та...


Допоміжні приміщення у гуртожитку - це приміщення, призначені для забезпечення...


Допуск до державної таємниці - це оформлення права громадянина на доступ до...


Дорожнє покриття - це укріплені верхні шари дороги, що сприймають...


Дорожній лист - це документ установленого зразка для визначення та...


Дорожньо-транспортна пригода - це подія, що сталася під час руху дорожнього...


Доступ до державної таємниці - це надання повноважною посадовою особою дозволу...


Досудова санація - це система заходів щодо відновлення...


Дотація вирівнювання - це міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної...


Дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або...


Дохід, отриманий з джерел за межами України - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому...


Доход у великих розмірах - це сума у триста і більше разів перевищує...


Доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх...


Доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на...


Дочірня компанія - це юридична особа, яка контролюється іншою...


Дрібний побутовий правочин - це правочин, який задовольняє побутові потреби...


Друга група видатків - це видатки на функціонування бюджетних установ та...


Друга черга спадкоємців за законом  - це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та...А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я