Визначення юридичних термінів на літеру П

Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯП'ята черга спадкоємців за законом - це інші родичі спадкодавця до шостого ступеня...


Пай - це майновий поворотний внесок члена кооперативу у...


Пайовий фонд - це фонд, що формується із пайових внесків членів...


Пайові цінні папери - це засвідчують участь у статутному капіталі,...


Пакет програм - це перелік телерадіопрограм, які провайдер...


Пакет цінних паперів - це окремий цінний папір, фондовий та товарний...


Паливо моторне сумішеве - це види палива, отримані в результаті змішування...


Параметри комфортності автобуса - це конструктивні параметри автобуса, які...


Партія - це будь-яка визначена кількість харчового продукту...


Пасажирські перевезення - це перевезення пасажирів легковими автомобілями...


Пасивні доходи - це доходи, отримані у вигляді процентів,...


Паспорт бюджетної програми - це документ, що визначає мету, завдання, напрями...


Паспорт маршруту - це документ, що містить схему маршруту, розклад...


Паспорт стоянки таксі - це документ, який містить інформацію про засоби...


Паспортний документ - це документ, виданий уповноваженим органом...


Пенсійна виплата - це грошова виплата учасникові недержавного...


Пенсійна схема - це документ, який визначає умови та порядок...


Пенсійний вклад - це кошти, внесені на пенсійний депозитний рахунок,...


Пенсійний внесок - це кошти, внесені до недержавного пенсійного...


Пенсійний контракт - це договір між пенсійним фондом та його...


Пенсійний фонд України - це орган, уповноважений відповідно до цього Закону...


Пенсійні активи - це активи пенсійного фонду, страхової організації,...


Пенсійні депозитні рахунки - це вкладні рахунки фізичних осіб, що відкриваються...


Пенсійні кошти - це сума зобов'язань у грошовому виразі пенсійного...


Пенсія на визначений строк - це пенсійні виплати, що здійснюються періодично...


Пеня - це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на...


Первинна металургійна переробка металобрухту - це переплавка металобрухту в металургійних...


Первинна організація профспілки - це добровільне об'єднання членів профспілки, які,...


Первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства - це сукупність операцій збирання, дроблення або...


Первинний документ - це документ, який містить відомості про...


Первинний еталон - це еталон, який забезпечує відтворення одиниці...


Первинний суб'єкт авторського права - це автор твору. За відсутності доказів іншого...


Первинний суб'єкт суміжних прав - це виконавець, виробник фонограми, виробник...


Перевезення відходів - це транспортування відходів від місць їх утворення...


Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це переміщення наркотичних засобів, психотропних...


Перевезення пасажирів в експресному режимі руху - це перевезення пасажирів автобусами на маршруті...


Перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення - це перевезення пасажирів легковим автомобілем...


Перевезення пасажирів у звичайному режимі руху - це перевезення пасажирів автобусами на маршруті...


Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі - це перевезення пасажирів на міському чи...


Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень - це умисне вчинення дій, які явно виходять за межі...


Перевищення влади або службових повноважень - це умисне вчинення службовою особою дій, які явно...


Перевищення меж крайньої необхідності - це умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним...


Перевищення меж необхідної оборони - це умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої...


Перевищенням меж необхідної оборони - це явна невідповідність захисту характерові і...


Перевізник - це особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької...


Передавальні пристрої - це земельні поліпшення, створені для виконання...


Передавання даних - це передавання інформації у вигляді даних з...


Передача - це змістовно завершена частина програми , яка має...


Передача до дитячого будинку сімейного типу - це прийняття в окрему сім'ю, яка створюється за...


Передача до прийомної сім'ї - це добровільне прийняття за плату сім'єю або...


Передача енергії - це транспортування енергії за допомогою мереж на...


Переказ валютних коштів за межі України - це переказ грошових коштів на користь іноземного...


Переказ коштів - це рух певної суми коштів з метою її зарахування...


Перекладач - це особа, яка вільно володіє мовою, якою...


Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це згруповані у списки наркотичні засоби,...


Переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - це переміщення товарів через митний кордон України...


Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - це переміщення товарів та інших предметів,...


Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - це переміщення товарів через митний кордон України...


Переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - це переміщення через митний кордон України...


Переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - це переміщення через митний кордон України...


Переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - це переміщення через митний кордон України...


Переможець конкурсу - це особа, яка досягла найкращого результату


Переможець процедури закупівлі - це учасник, пропозицію конкурсних торгів або...


Перенесення абонентського номера - це телекомунікаційна послуга, що надається...


Переробка - це використання однієї речі (матеріалу), в...


Переробка водних біоресурсів - це зміна первинних властивостей гідробіонтів із...


Переробка металобрухту - це діяльність, пов'язана із доведенням...


Перестрахові брокери - це юридичні особи, які здійснюють за винагороду...


Перестрахування - це страхування одним страховиком на визначених...


Пересувне джерело забруднення - це транспортний засіб, рух якого супроводжується...


Перетворення акціонерного товариства - це міна організаційно-правової форми акціонерного...


Перетворення юридичної особи - це зміна її організаційно-правової форми


Персональний номер - це абонентський номер, що присвоюється...


Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну...


Персоніфікований облік - це збирання, оброблення, систематизація та...


Перша група видатків - це видатки на функціонування бюджетних установ та...


Перша реєстрація транспортного засобу - це реєстрація транспортного засобу, яка...


Перша черга спадкоємців за законом - це діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя...


Перший власник - це особа, яка отримала цінні папери у власність...


Пестициди - це токсичні речовини, їх сполуки або суміші...


Пиво - це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій,...


Письмове провадження - це розгляд і вирішення адміністративної справи в...


Письмові докази - це документи (у тому числі електронні документи),...


Питне водопостачання - це діяльність, пов'язана з виробництвом,...


Підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД ( , , , ), на...


Підбурювач до вчинення злочину - це особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою,...


Підміна дитини - це підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або...


Підприємства - це підприємства, утворені в установленому порядку...


Підприємства гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження - це потужності будь-якої форми власності, що...


Підприємство - це будь-яка юридична особа, а також громадянин,...


Підприємство  - це єдиний майновий комплекс, що використовується...


Підприємство питного водопостачання - це суб'єкт господарювання, що здійснює...


Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів - це Внесення уповноваженою особою в документи, які...


Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків - це Виготовлення з метою збуту, збут або...


Підстава для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду - це порушення норм матеріального чи процесуального...


Підстава для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд - це порушення норм процесуального права, які...


Підстава кримінальної відповідальності - це вчинення особою суспільно небезпечного діяння,...


Підтвердження відповідності - це видача документа на основі рішення, яке...


Піклування - це встановлюється над неповнолітніми особами, які...


Пільговий торговий патент - це торговий патент на провадження торговельної...


Піратство - це використання з метою одержання матеріальної...


План - це графік документальних виїзних перевірок -...


План використання радіочастотного ресурсу України - це нормативно-правовий акт, яким визначаються...


План земельної ділянки - це графічне зображення, що відображає...


Плата за землю - це загальнодержавний податок, який справляється у...


Плата за користування надрами - це загальнодержавний платіж, який справляється у...


Плата за ліцензію - це разовий платіж, що вноситься суб'єктом...


Плата за марки акцизного податку - це плата, що вноситься вітчизняними виробниками та...


Платіж - це виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи...


Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що містить вимогу...


Платіжна вимога-доручення - це розрахунковий документ, що містить вимогу...


Платіжна картка - це спеціальний платіжний засіб у вигляді...


Платіжна організація - це юридична особа, яка є власником або одержала...


Платіжна система - це платіжна організація, члени платіжної системи...


Платіжне доручення - це розрахунковий документ, який містить доручення...


Платіжний баланс - це співвідношення між сумою грошових надходжень,...


Платіжний інструмент - це засіб певної форми на паперовому, електронному...


Платіжний термінал - це електронний пристрій, призначений для...


Платіжні документи та інші цінні папери - це (акції, облігації, купони до них, векселі...


Платник - це особа, з рахунка якої ініціюється переказ...


Платник за чеком - це лише банк, в якому чекодавець має грошові кошти...


Платник збору - це юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу...


Платник орендної плати - це орендар земельної ділянки.


Платник рентної плати - це платник рентної плати за транзитне...


Платник рентної плати за транзит природного газу територією України - це уповноважений Кабінетом Міністрів України...


Платниками збору - це водокористувачі - суб'єкти господарювання...


Платники збору - це громадяни України, іноземці, а також особи без...


Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин - це суб'єкти господарювання, у тому числі громадяни...


Платники податків - це фізичні особи (резиденти і нерезиденти...


Платники податку - це фізичні та юридичні особи, в тому числі...


Платники рентної плати - це суб'єкти господарювання, які експлуатують...


Платники судового збору - це ромадяни України, іноземці, особи без...


Платні послуги - це діяльність, пов'язана з наданням побутових...


Побої і мордування - це умисне завдання удару, побоїв або вчинення...


Побутовий металобрухт - це непридатні для прямого використання вироби...


Побутові відходи - це відходи, що утворюються в процесі життя і...


Пов'язані особи - це юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини...


Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем або особою без громадянства - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення...


Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми - це комплекс заходів, спрямованих на організацію...


Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та...


Повідомлення про ризик - це взаємний обмін інформацією про ризик між...


Повірка засобів вимірювальної техніки - це встановлення придатності засобів вимірювальної...


Повірочна лабораторія - це підприємство, установа, організація чи їх...


Повне товариство - це товариство, учасники якого відповідно до...


Повний арешт майна - це заборона платнику податків на реалізацію прав...


Поводження з відходами - це дії, спрямовані на запобігання утворенню...


Повторне порушення - це вчинення ліцензіатом протягом строку дії...


Повторність злочинів - це вчинення двох або більше злочинів, передбачених...


Погашені вимоги кредиторів - це задоволені вимоги кредитора, вимоги, щодо яких...


Погашення державного (місцевого) боргу - це операції з повернення позичальником кредитів...


Погашення податкового боргу - це зменшення абсолютного значення суми такого...


Погодження проекту - це процедура встановлення відповідності проектних...


Погроза знищення майна - це Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу,...


Податкова адреса платника податків - фізичної особи - це місце її проживання, за яким вона береться на...


Податкова адреса юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) - це місцезнаходження такої юридичної особи,...


Податкова база - це грошове вираження прибутку як об'єкта...


Податкова вимога - це письмова вимога органу державної податкової...


Податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків (у...


Податкова застава - це спосіб забезпечення сплати платником податків...


Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання - це документально підтверджена сума (вартість)...


Податкова інформація - це у значенні, визначеному Законом України "Про...


Податкова консультація - це допомога контролюючого органу конкретному...


Податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством...


Податкова різниця - це різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями...


Податкова система України - це сукупність загальнодержавних та місцевих...


Податкове зобов'язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі...


Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах - це письмове повідомлення контролюючого органу про...


Податкове повідомлення-рішення - це письмове повідомлення контролюючого органу...


Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі - це якщо його вручено їй особисто чи її законному...


Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі - це якщо його передано посадовій особі такої...


Податкове правопорушення - це протиправні діяння (дія чи бездіяльність)...


Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - це юридична особа (її філія, відділення, інший...


Податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов'язання (з...


Податковий борг в міжнародних правовідносинах - це грошове зобов'язання з урахуванням штрафних...


Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) - це простий вексель, авальований банком, що...


Податковий кодекс України - це регулює відносини, що виникають у сфері...


Податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими...


Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість...


Податковий обов'язок - це обов'язок платника податку обчислити,...


Податковий пост - це пост, що утворюється на території підприємств,...


Податкові надходження - це встановлені законами України про оподаткування...


Податкові повідомлення - це рішення, податкові вимоги або інші документи,...


Податок - це обов'язковий, безумовний платіж до відповідного...


Податок на додану вартість - це непрямий податок, який нараховується та...


Податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохід - це податок на доходи фізичних осіб, платник...


Податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток - це податок на прибуток підприємств, платник...


Податок, платник податку, оподаткування, ставка податку - це фіксований сільськогосподарський податок,...


Податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція - це відповідно податок на додану вартість;...


Поділ акціонерного товариства - це припинення акціонерного товариства з передачею...


Подільна річ - це річ, яку можна поділити без втрати її цільового...


Пожежа - це неконтрольований процес знищування або...


Пожежна безпека - це відсутність неприпустимого ризику виникнення і...


Пожежна охорона - це вид діяльності, який полягає у запобіганні...


Пожертва - це дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема...


Поживна цінність - це усі основні природні компоненти харчового...


Позбавлення волі - це ізоляція засудженого та поміщення його на...


Позивач - це особа, на захист прав, свобод та інтересів якої...


Позивач в адміністративній справі - це громадяни України, іноземці чи особи без...


Позика - це грошові кошти, що надаються резидентами, які є...


Позначка придатності - це позначка, яка застосовується згідно з...


Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до...


Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які...


Показники якості соціальних послуг - це сукупність показників, які використовуються для...


Покарання - це заход примусу, що застосовується від імені...


Покупець марок акцизного податку - це суб'єкт господарювання, який відповідно до...


Помилковий переказ - це рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини...


Помилково сплачені грошові зобов'язання - це суми коштів, які на певну дату надійшли до...


Попередження інвалідності - це здійснення комплексу медичних, гігієнічних,...


Попередження торгівлі людьми - це система заходів, спрямованих на виявлення та...


Попередні імпортні депозити - це внесення суб'єктами зовнішньоекономічної...


Попередній договір - це договір, сторони якого зобов'язуються протягом...


Попередній документальний контроль - це контрольні заходи, які полягають у перевірці...


Порівняльна реклама - це реклама, яка містить порівняння з іншими...


Порнографія - це вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна...


Порогова маса небезпечних речовин - це нормативно встановлена маса окремої небезпечної...


Порушення авторського права і суміжних прав - це Незаконне відтворення, розповсюдження творів...


Порушення законів та звичаїв війни - це Жорстоке поводження з військовополоненими або...


Порушення законодавства про референдум - це перешкоджання насильством, обманом, погрозою,...


Порушення зобов'язання - це невиконання зобов'язання або виконання з...


Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні - це проживання без документів на право проживання в...


Порушення недоторканності житла - це Незаконне проникнення до житла чи до іншого...


Порушення недоторканності приватного життя - це Незаконне збирання, зберігання, використання...


Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів - це Невнесення службовою особою емітента чи...


Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг - це Здійснення без державної реєстрації, як...


Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом - це Здійснення операцій з брухтом кольорових і...


Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) - це надання фінансової (матеріальної) підтримки у...


Порушення прав пацієнта - це проведення клінічних випробувань лікарських...


Порушення права на захист - це Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а...


Порушення правил адміністративного нагляду особами, щодо яких встановлено такий нагляд - це неявка за викликом органу внутрішніх справ у...


Порушення правил екологічної безпеки - це Порушення порядку проведення екологічної...


Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - це Ухилення від передбачених законом обов'язкової...


Порушення правил міжнародних польотів - це Вліт в Україну або виліт з України без...


Порушення правил полювання - це полювання без належного на те дозволу, в...


Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань - це Умисні дії, спрямовані на розпалювання...


Порушення таємниці голосування - це умисне порушення таємниці голосування під час...


Посада - це визначена структурою і штатним розписом...


Посадова особа місцевого самоврядування - це особа, яка працює в органах місцевого...


Посадові особи - це керівники та заступники керівників державних...


Посадові особи органів акціонерного товариства - це фізичні особи - голова та члени наглядової...


Посадові особи органів управління товариства - це голова та члени виконавчого органу, голова...


Посадові особи підприємств - це керівники та інші працівники підприємств...


Посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - це акредитовані в Україні: глави дипломатичних...


Посвідка на постійне проживання - це документ, що посвідчує особу іноземця або особу...


Посвідка на тимчасове проживання - це документ, що посвідчує особу іноземця або особу...


Посвідчення біженця - це паспортний документ, що посвідчує особу його...


Посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування - це спеціальний документ у вигляді електронної...


Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - це документ, що посвідчує особу без громадянства...


Посвідчення особи на повернення - це документ, який видається іноземцю або особі без...


Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту - це паспортний документ, що посвідчує особу його...


Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист - це паспортний документ, що посвідчує особу його...


Посередницька діяльність - це будь-які дії суб'єкта господарювання України,...


Послуга - це діяльність виконавця з надання споживачеві...


Послуга з надання персоналу - це господарська або цивільно-правова угода,...


Послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - це перевезення пасажирів чи вантажів транспортними...


Послуга пропуску трафіка - це телекомунікаційна послуга щодо здійснення...


Послуги - це транспортування (переміщення) вантажу...


Послуги військового призначення - це надання іноземним юридичним чи фізичним особам...


Послуги домашнього обслуговуючого персоналу - це послуги з побутового обслуговування фізичної...


Послуги з вивезення побутових відходів - це збирання, зберігання, перевезення,...


Послуги подвійного використання - це надання іноземним юридичним особам чи іноземцям...


Пособник злочину - це особа, яка порадами, вказівками, наданням...


Постанова - це письмове рішення суду будь-якої інстанції в...


Постачальник - це виробник або суб'єкт господарювання, який за...


Постачання електричної енергії - це надання електричної енергії споживачу за...


Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів,...


Постачання продукції - це будь-які операції, що здійснюються згідно з...


Постачання товарів - це будь-яка передача права на розпоряджання...


Постійна податкова різниця - це податкова різниця, яка виникає у звітному...


Постійне місце проживання - це місце проживання на території якої-небудь...


Постійне місцезнаходження - це місцезнаходження офіційно зареєстрованого...


Постійне представництво - це постійне місце діяльності, через яке повністю...


Постійний представник (представники) органу державної податкової служби на акцизному складі - це призначена наказом органу державної податкової...


Постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру - це особи, здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок...


Потенційно небезпечний об'єкт - це об'єкт, на якому можуть використовуватися або...


Потерпілий - це особа, якій адміністративним правопорушенням...


Поточний бюджет - це доходи і видатки місцевого бюджету, які...


Поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії - це рахунки суб'єктів підприємницької діяльності,...


Потужності - це територія, споруди або комплекс споруд,...


Похідний твір - це твір, що є творчою переробкою іншого існуючого...


Похідні цінні папери - це цінні папери, механізм випуску та обігу яких...


Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів - це Умисне руйнування або пошкодження шляхів...


Правила рибальства - це нормативно-правові акти, які у визначеному...


Право власності - це право особи на річ (майно), яке вона здійснює...


Право довірчої власності - це особливий вид права власності, яке виникає...


Право інтелектуальної власності - це це право особи на результат інтелектуальної,...


Право інтелектуальної власності, суб'єкти права та об'єкти права інтелектуальної власності - це розуміються у значенні, визначеному законами з...


Право комунальної власності - це право територіальної громади володіти,...


Правова допомога - це надання правових послуг, спрямованих на...


Правова кваліфікація - це визначення права, що підлягає застосуванню до...


Правові послуги - це надання правової інформації, консультацій і...


Правомірна дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам - це дія, яка була вчинена з метою виконання...


Правомірний правочин - це якщо його недійсність прямо не встановлена...


Правомочний склад ради - це кількість депутатів, обраних до відповідної...


Правоохоронні органи - це державні органи, які відповідно до...


Правочин - це дія особи, спрямована на набуття, зміну або...


Правочин вчинений у письмовій формі - це якщо його зміст зафіксований в одному або...


Правочин який порушує публічний порядок - це  якщо він був спрямований на порушення...


Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим - це якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до...


Працівник - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею...


Працівники дипломатичної служби - це дипломатичні працівники та...


Предмет договору комерційної концесії  - це право на використання об'єктів права...


Предмет договору лізингу - це  неспоживна річ, визначена індивідуальними...


Предмет договору найму транспортного засобу - це повітряні, морські, річкові судна, а також...


Предмет доказування - це обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги...


Предмет закупівлі - це товари, роботи чи послуги, які закуповуються...


Предмети - це особисті речі, товари, транспортні засоби та...


Предметом договору прокату - це рухома річ, яка використовується для...


Представник - це фізична особа, яка відповідно до частини другої...


Представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю - це особа, уповноважена загальними зборами, на яких...


Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що...


Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - це установа або особа, яка представляє інтереси...


Представництво іноземної фірми - це акредитована в установленому законодавством...


Представницький орган місцевого самоврядування - це виборний орган , який складається з депутатів і...


Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин - це речовини, які використовуються для виробництва,...


Прибудинкова територія - це встановлена за проектом поділу території...


Прибуткова продукція - це частина виробленої продукції, що розподіляється...


Приватноправові відносини - це відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної...


Придатність харчового продукту або придатний харчовий продукт - це стан харчового продукту або харчовий продукт,...


Приєднання акціонерного товариства - це припинення акціонерного товариства з передачею...


Призовий (виграшний) фонд - це сукупність виграшів (призів), а саме коштів,...


Приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства - це виробничий підрозділ спеціалізованого або...


Приймаюча сторона - це зареєстровані в установленому законом порядку...


Прийнятний ризик - це соціально, економічно, технічно і політично...


Прийнятний сертифікат - це міжнародний санітарний або ветеринарний...


Прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла із закладів для...


Прийомні батьки - це подружжя або окрема особа, яка не перебуває у...


Прийомні діти - це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського...


Прикладні наукові дослідження - це наукова діяльність, спрямована на одержання...


Прикордонний державний інспектор ветеринарної медицини - це ветеринарний інспектор відповідної...


Прикордонний санітарний інспектор - це посадова особа державної...


Прикордонні інспекційні пости - це потужності , що розташовані у пункті пропуску...


Прилад комерційного обліку теплової енергії - це засіб вимірювальної техніки, що має нормовані...


Примірник відеограми - це копія відеограми на відповідному матеріальному...


Примірник твору - це копія твору, виконана у будь-якій матеріальній...


Примірник фонограми - це копія фонограми на відповідному матеріальному...


Приміщення гуртожитку , призначені та придатні для постійного проживання у них - це приміщення адміністративного, господарського та...


Примусове лікування - це лікування на підставі судового рішення хворого...


Примушування до вступу в статевий зв'язок - це примушування жінки чи чоловіка до вступу в...


Приналежна річ - це Річ, призначена для обслуговування іншої...


Принцип ефективності та результативності - це при складанні та виконанні бюджетів усі...


Принцип єдності - це розподіл коштів має забезпечити реалізацію...


Принцип єдності бюджетної системи України - це єдність бюджетної системи України...


Принцип збалансованого розвитку - це надання державної підтримки територіям з...


Принцип збалансованості - це повноваження на здійснення витрат бюджету мають...


Принцип мовчазної згоди - це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання...


Принцип об'єктивності та відкритості - це отримувач субвенції визначається за прозорими...


Принцип обґрунтованості - це бюджет формується на реалістичних...


Принцип організаційної єдності - це принцип, згідно з яким видача документів...


Принцип повноти - це до складу бюджетів підлягають включенню всі...


Принцип публічності та прозорості - це інформування громадськості з питань складання,...


Принцип самостійності - це Державний бюджет України та місцеві бюджети є...


Принцип справедливості і неупередженості - це бюджетна система України будується на засадах...


Принцип субсидіарності - це розподіл видів видатків між державним бюджетом...


Принцип цільового використання бюджетних коштів - це бюджетні кошти використовуються тільки на цілі,...


Принцип цільового використання коштів - це субвенція використовується виключно на мету,...


Принципи здійснення правосуддя - це верховенство права, законність, рівність усіх...


Природна монополія - це стан товарного ринку, при якому задоволення...


Присвоєння смуг, номіналів радіочастот - це реєстрація дозволу на експлуатацію...


Притулки для тварин - це неприбуткові установи, спеціально призначені та...


Прихована реклама - це інформація про особу чи товар у програмі,...


Приховування інформації про діяльність емітента - це Ненадання службовою особою емітента інвестору в...


Причіп - це транспортний засіб без власного джерела...


Пріоритет - це переважне право однієї особи відносно права...


Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - це науково, економічно та соціально обґрунтовані...


Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок - це напрями фундаментальних і прикладних наукових...


Провайдер програмної послуги - це суб'єкт господарювання, який на підставі...


Провайдер телекомунікацій - це суб'єкт господарювання, який має право на...


Проведення лотереї - це господарська діяльність, яка включає в себе...


Проводова мережа - це комплекс поєднаних у єдиному технологічному...


Проводовий електрозв'язок - це передавання і приймання інформації із...


Провокація хабара - це свідоме створення службовою особою обставин і...


Прогноз допустимого вилову - це можливий обсяг вилову водних біоресурсів у...


Програма - це поєднана єдиною творчою концепцією сукупність...


Програмна концепція мовлення - це обов'язковий додаток до ліцензії на мовлення,...


Програмна послуга - це формування пакетів програм та забезпечення...


Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - це метод управління бюджетними коштами для...


Продавець - це суб'єкт господарювання, який згідно з договором...


Продавець марок акцизного податку - це органи державної податкової служби


Продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з...


Продаж результатів робіт (послуг) - це будь-які операції господарського,...


Продовольча безпека - це захищеність життєвих інтересів людини, яка...


Продукція - це корисні копалини загальнодержавного та...


Продукція еротичного характеру - це будь-які матеріальні об'єкти, предмети,...


Продукція порнографічного характеру - це будь-які матеріальні об'єкти, предмети,...


Продукція промислу українського походження - це різні види харчової, технічної, кормової,...


Продукція сексуального характеру - це будь-які матеріальні об'єкти, предмети,...


Продукція, плоди та доходи - це все те, що виробляється, добувається,...


Продюсер аудіовізуального твору - це особа, яка організує або організує та фінансує...


Проект - це документація для будівництва об'єктів...


Проект бюджету - це проект плану формування та використання...


Проект землеустрою - це сукупність нормативно-правових, економічних,...


Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля - це Розробка і здача проектів, іншої аналогічної...


Проживання на території України на законних підставах - це проживання в Україні іноземця чи особи без...


Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення...


Прожитковий мінімум для сім'ї - це визначена для кожної сім'ї залежно від її...


Проїзна частина - це частина автомобільної дороги, безпосередньо...


Промислове рибальство - це вид спеціального використання водних...


Промисловий металобрухт - це непридатні для прямого використання в...


Промисловий район - це район, в якому частка зайнятих у промисловості...


Пропаганда війни - це Публічні заклики до агресивної війни або до...


Пропозиція - це звернення громадян, де висловлюються порада,...


Пропозиція конкурсних торгів - це пропозиція щодо предмета закупівлі або його...


Пропорційний викуп акцій - це придбання акціонерним товариством розміщених...


Пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - це дозвіл митного органу на переміщення товарів і...


Пропуск трафіка - це проходження трафіка між елементами однієї або...


Проспект емісії цінних паперів - це документ, який містить інформацію про...


Проста більшість голосів - це більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які...


Простий вексель, авальований банком - це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове...


Просування туристичного продукту - це комплекс заходів, спрямованих на створення та...


Протидія законній господарській діяльності - це протиправна вимога припинити займатися...


Протидія торгівлі людьми - це система заходів, спрямованих на подолання...


Професійна аварійно-рятувальна служба - це аварійно-рятувальна служба, працівники якої...


Професійна адаптація - це система заходів, спрямованих на забезпечення...


Професійна орієнтація - це науково обґрунтована система форм, методів,...


Професійна підготовка - це здобуття кваліфікації за відповідним напрямом...


Професійна реабілітація - це система заходів, спрямованих на підготовку...


Професійна спілка - це добровільна неприбуткова громадська...


Професійна таємниця - це матеріали, документи, інші відомості, якими...


Професійний відбір - це науково обґрунтована система визначення ступеня...


Професійний пенсійний фонд - це недержавний пенсійний фонд, засновником якого...


Професійний творчий працівник - це особа, яка провадить творчу діяльність на...


Професійні учасники ринку цінних паперів - це особи, які здійснюють професійну діяльність на...


Профіцит бюджету - це перевищення доходів бюджету над його видатками...


Профспілковий орган - це орган, створений згідно із статутом профспілки,...


Профспілковий представник - це керівник профспілки, її організації, об'єднання...


Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - це комплекс заходів, під час яких уповноважена...


Процедура оцінки відповідності - це будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано...


Проценти - це дохід, який сплачується (нараховується)...


Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах...


Пряма трансляція - це безпосередня трансляція теле- або радіопередач...


Прямй умисел - це умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно...


Прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів - це річна сума амортизації визначається діленням...


Псевдонім - це вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем...


Психологічна адаптація - це система заходів, спрямованих на формування в...


Психологічна підтримка - це система соціально-психологічних,...


Психологічна реабілітація - це система заходів, спрямованих на відновлення,...


Психолого-педагогічна реабілітація - це система психологічних та педагогічних заходів,...


Психолого-педагогічний супровід - це системна діяльність практичного психолога та...


Психотропні речовини - це речовини природні чи синтетичні, препарати,...


Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми - це публічне одноразове чи багаторазове...


Публічна служба - це діяльність на державних політичних посадах,...


Публічне виконання - це подання за згодою суб'єктів авторського права і...


Публічне сповіщення - це передача за згодою суб'єктів авторського права...


Публічний договір - це договір, в якому одна сторона - підприємець...


Публічний показ - це будь-яка демонстрація оригіналу або примірника...


Пункт виміру - це пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл...


Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу - це перший пункт посадки пасажирів у межах митної...


Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - це місце стику мережі телекомунікацій та кінцевого...


Пункт обміну іноземної валюти - це структурна одиниця, яка відкривається банком...


Пункт прибуття транспортного засобу на митній території України - це останній пункт на митній території України для...


Пункт приймання (відправлення) та призначення - це пункт, що для відповідного вантажу визначається...


Пункт продажу палива - це стаціонарна, малогабаритна і пересувна...


Пункт продажу товарів - це магазин, інша торговельна точка, що розташовані...


Пункт розливу питної води - це місце розливу питної води в тару споживача


Пункт тимчасового розміщення біженців - це місце тимчасового розміщення осіб, які подали...А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я