Гірничий закон України

Скачать бесплатно Гірничий закон України від 06.10.1999 № 1127-XIVГірничий закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство, що регулює гірничі відносини

Стаття 4. Об'єкти гірничих відносин

Стаття 5. Суб'єкти гірничих відносин

Стаття 6. Форми власності в гірничодобувній промисловості

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВІДНОСИН

Стаття 7. Принципи державної політики в гірничодобувній промисловості

Стаття 8. Державне регулювання гірничої справи

Стаття 9. Державна підтримка гірничих підприємств

Стаття 10. Державний нагляд у сфері гірничих відносин

Стаття 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері гірничих відносин

Розділ III
ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ І ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 12. Розташування гірничих підприємств

Стаття 13. Проектування гірничих підприємств

Стаття 14. Підготовка до будівництва гірничих підприємств

Стаття 15. Організація будівництва гірничих підприємств

Стаття 16. Реконструкція та технічне переоснащення гірничих підприємств

Стаття 17. Введення в експлуатацію гірничих підприємств

Розділ IV
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 18. Основні вимоги до проведення гірничих робіт

Стаття 19. Порядок проведення гірничих робіт

Стаття 20. Гірничошахтне устаткування та матеріали

Стаття 21. Застосування вибухових матеріалів під час проведення гірничих робіт

Стаття 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту, безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств

Стаття 23. Використання та облік відпрацьованих гірничих виробок

Стаття 24. Документи, що дають право на проведення гірничих робіт

Розділ V
ПРОТИАВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Стаття 25. Система протиаварійного захисту та безпеки проведення гірничих робіт

Стаття 26. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам

Стаття 27. План ліквідації аварій

Стаття 28. Система оповіщення про аварії

Стаття 29. Аварійно-рятувальні служби (формування)

Стаття 30. Обов'язки керівника гірничого підприємства під час ліквідації аварій та рятування людей

Стаття 31. Взаємодія керівників гірничих підприємств з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями під час ліквідації аварій

Стаття 32. Забезпечення безпеки проведення гірничих робіт та охорони праці

Стаття 33. Охорона гірничого підприємства від шкідливого впливу небезпечних виробництв та стихійних явищ

Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Стаття 34. Основні екологічні вимоги у сфері проведення гірничих робіт

Стаття 35. Запобігання шкідливому впливу гірничих робіт

Стаття 36. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при проведенні гірничих робіт

Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття 37. Трудові відносини працівників гірничих підприємств

Стаття 38. Основні обов'язки власника (керівника) гірничого підприємства

Стаття 39. Вимоги до трудової дисципліни, професійної підготовки та кваліфікації працівників гірничих підприємств

Стаття 40. Спеціальні вимоги до працівників гірничих підприємств

Стаття 41. Обов'язки працівників гірничих підприємств

Стаття 42. Додаткові вимоги до осіб, які перебувають в особливо небезпечних підземних умовах

Стаття 43. Права та соціальні гарантії працівників гірничих підприємств

Розділ VIII
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 44. Форми припинення діяльності гірничих підприємств

Стаття 45. Порядок ліквідації або консервації гірничого підприємства

Стаття 46. Пільги та компенсації працівникам гірничого підприємства у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства

Стаття 47. Порядок надання пільг і компенсацій працівникам гірничого підприємства, які вивільняються у зв'язку з його ліквідацією або консервацією

Стаття 48. Соціальні гарантії працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГІРНИЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 49. Відповідальність за порушення гірничого законодавства

Стаття 50. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення гірничого законодавства

Стаття 51. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників гірничих підприємств

Розділ X
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 52. Міжнародне співробітництво

Стаття 53. Застосування міжнародних договорів

Прикінцеві положення