Господарський кодекс України
Стаття 370. Обов'язки правоволодільця

Ст. 370 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Правоволоділець зобов'язаний:

 

передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;

 

видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.

 

2. Якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний:

 

{Абзац другий частини другої статті 370 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015}

 

надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

 

контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.