Господарський кодекс України
Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин

Ст. 4 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Не є предметом регулювання цього Кодексу:

 

майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України;

 

земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря;

 

трудові відносини;

 

фінансові відносини за участі суб'єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів;

 

адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб'єкта господарювання;

 

відносини за участю суб’єктів господарювання, що виникають у процесі виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

2. Особливості регулювання майнових відносин суб'єктів господарювання визначаються цим Кодексом.

 

3. До господарських відносин, що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства України, застосовуються правила цього Кодексу.