Господарський процесуальний кодекс України

Скачать бесплатно Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XIIГосподарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України

Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства

Стаття 3. Законодавство про господарське судочинство

Стаття 4. Право на звернення до господарського суду

Стаття 5. Способи судового захисту

Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Стаття 7. Рівність перед законом і судом

Стаття 8. Гласність судового процесу

Стаття 9. Відкритість інформації щодо справи

Стаття 10. Мова господарського судочинства

Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом

Стаття 12. Форми господарського судочинства

Стаття 13. Змагальність сторін

Стаття 14. Диспозитивність господарського судочинства

Стаття 15. Пропорційність у господарському судочинстві

Стаття 16. Правнича допомога

Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

Стаття 18. Обов’язковість судових рішень

Стаття 19. Основні положення досудового врегулювання спору

Глава 2. Юрисдикція
§ 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів

Стаття 21. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою вимог

Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 23. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду

§ 2. Інстанційна юрисдикція

Стаття 24. Суд першої інстанції

Стаття 25. Суд апеляційної інстанції

Стаття 26. Суд касаційної інстанції

§ 3. Територіальна юрисдикція (підсудність)

Стаття 27. Пред’явлення позову за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача

Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя

Стаття 29. Підсудність справ за вибором позивача

Стаття 30. Виключна підсудність справ

Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 32. Визначення складу господарського суду

Стаття 33. Одноособовий або колегіальний розгляд

Стаття 34. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді

Стаття 36. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи

Стаття 37. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 38. Заяви про самовідводи та відводи

Стаття 39. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

Стаття 40. Наслідки відводу суду (судді)

Глава 4. Учасники судового процесу
§ 1. Учасники справи

Стаття 41. Склад учасників справи

Стаття 42. Права та обов’язки учасників справи

Стаття 43. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

Стаття 44. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність

Стаття 45. Сторони в судовому процесі

Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін

Стаття 47. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

Стаття 48. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

Стаття 49. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Стаття 50. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 51. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 52. Процесуальне правонаступництво

Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

Стаття 54. Особливості участі у судовому процесі осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою

Стаття 55. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

§ 2. Представники

Стаття 56. Участь у справі представника

Стаття 57. Законні представники

Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками

Стаття 59. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 60. Документи, що підтверджують повноваження представників

Стаття 61. Повноваження представника в суді

§ 3. Інші учасники судового процесу

Стаття 62. Склад інших учасників судового процесу

Стаття 63. Помічник судді

Стаття 64. Секретар судового засідання

Стаття 65. Судовий розпорядник

Стаття 66. Свідок

Стаття 67. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

Стаття 68. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду

Стаття 69. Експерт

Стаття 70. Експерт з питань права

Стаття 71. Спеціаліст

Стаття 72. Перекладач

Глава 5. Докази та доказування
§ 1. Основні положення про докази

Стаття 73. Докази

Стаття 74. Обов’язок доказування і подання доказів

Стаття 75. Підстави звільнення від доказування

Стаття 76. Належність доказів

Стаття 77. Допустимість доказів

Стаття 78. Достовірність доказів

Стаття 79. Достатність доказів

Стаття 80. Подання доказів

Стаття 81. Витребування доказів

Стаття 82. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

Стаття 83. Огляд речових доказів, що швидко псуються

Стаття 84. Судові доручення щодо збирання доказів

Стаття 85. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

Стаття 86. Оцінка доказів

§ 2. Показання свідків

Стаття 87. Показання свідка

Стаття 88. Заява свідка

Стаття 89. Виклик свідка

Стаття 90. Письмове опитування учасників справи як свідків

§ 3. Письмові докази

Стаття 91. Письмові докази

Стаття 92. Зберігання та повернення оригіналів письмових доказів

§ 4. Речові докази

Стаття 93. Речові докази

Стаття 94. Зберігання речових доказів

Стаття 95. Повернення речових доказів

§ 5. Електронні докази

Стаття 96. Електронні докази

Стаття 97. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

§ 6. Висновок експерта

Стаття 98. Вимоги до висновку експерта

Стаття 99. Призначення експертизи судом

Стаття 100. Ухвала про призначення експертизи

Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

Стаття 102. Збирання матеріалів для проведення експертизи

Стаття 103. Проведення експертизи

Стаття 104. Оцінка висновку експерта судом

Стаття 105. Комісійна експертиза

Стаття 106. Комплексна експертиза

Стаття 107. Додаткова або повторна експертиза

§ 7. Висновок експерта у галузі права

Стаття 108. Зміст висновку експерта у галузі права

Стаття 109. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

§ 8. Забезпечення доказів

Стаття 110. Підстави та порядок забезпечення доказів

Стаття 111. Заява про забезпечення доказів

Стаття 112. Розгляд заяви про забезпечення доказів

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 113. Види процесуальних строків

Стаття 114. Розумність процесуальних строків

Стаття 115. Обчислення процесуальних строків

Стаття 116. Початок і закінчення процесуальних строків

Стаття 117. Зупинення процесуальних строків

Стаття 118. Наслідки пропуску процесуальних строків

Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків

Глава 7. Судові виклики і повідомлення

Стаття 120. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом

Стаття 121. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик

Стаття 122. Офіційне оприлюднення оголошень у справах

Глава 8. Судові витрати

Стаття 123. Види судових витрат

Стаття 124. Попереднє визначення суми судових витрат

Стаття 125. Забезпечення та попередня оплата судових витрат

Стаття 126. Витрати на професійну правничу допомогу

Стаття 127. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз

Стаття 128. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Стаття 129. Розподіл судових витрат

Стаття 130. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 131. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 132. Види заходів процесуального примусу

Стаття 133. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 134. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 135. Штраф

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 136. Підстави для забезпечення позову

Стаття 137. Заходи забезпечення позову

Стаття 138. Порядок подання заяви про забезпечення позову

Стаття 139. Зміст і форма заяви

Стаття 140. Розгляд заяви про забезпечення позову

Стаття 141. Зустрічне забезпечення

Стаття 142. Скасування зустрічного забезпечення

Стаття 143. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим

Стаття 144. Виконання ухвали про забезпечення позову

Стаття 145. Скасування заходів забезпечення позову

Стаття 146. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову

Розділ II
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 147. Стягнення на підставі судового наказу

Стаття 148. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Стаття 149. Підсудність

Стаття 150. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

Стаття 151. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

Стаття 152. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 153. Наслідки відмови у видачі судового наказу

Стаття 154. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

Стаття 155. Зміст судового наказу

Стаття 156. Надіслання боржникові копії судового наказу

Стаття 157. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

Стаття 158. Розгляд заяви про скасування судового наказу

Стаття 159. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачу

Стаття 160. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення або зміна способу та порядку його виконання

Розділ III
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. Письмові заяви учасників справи
§ 1. Заяви по суті справи

Стаття 161. Види та зміст заяв по суті справи

Стаття 162. Позовна заява

Стаття 163. Ціна позову

Стаття 164. Документи, що додаються до позовної заяви

Стаття 165. Відзив

Стаття 166. Відповідь на відзив

Стаття 167. Заперечення

Стаття 168. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

§ 2. Заяви з процесуальних питань

Стаття 169. Заяви, клопотання і заперечення

Стаття 170. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 171. Пред’явлення позову

Стаття 172. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів

Стаття 173. Об’єднання і роз’єднання позовів

Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі

Стаття 176. Відкриття провадження у справі

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 177. Завдання та строк підготовчого провадження

Стаття 178. Подання відзиву

Стаття 179. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву

Стаття 180. Пред’явлення зустрічного позову

Стаття 181. Мета і строк проведення підготовчого засідання

Стаття 182. Підготовче засідання

Стаття 183. Порядок проведення підготовчого засідання

Стаття 184. Подання відповіді на відзив та заперечення

Стаття 185. Судові рішення у підготовчому засіданні

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 186. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 187. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

Стаття 188. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 189. Припинення врегулювання спору за участю судді

Стаття 190. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін

Стаття 191. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

Стаття 192. Мирова угода сторін

Стаття 193. Виконання мирової угоди

Глава 6. Розгляд справи по суті
§ 1. Загальні положення

Стаття 194. Завдання розгляду справи по суті

Стаття 195. Строки розгляду справи по суті

Стаття 196. Судове засідання

Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 198. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 199. Звертання до суду у судовому засіданні

Стаття 200. Порядок у судовому засіданні

§ 2. Відкриття розгляду справи по суті

Стаття 201. Відкриття судового засідання

Стаття 202. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

Стаття 203. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 204. Оголошення складу суду

Стаття 205. Роз’яснення прав та обов’язків

Стаття 206. Видалення свідків із зали судового засідання

Стаття 207. Розгляд заяв та клопотань

§ 3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 208. Вступне слово учасників справи

Стаття 209. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 210. Дослідження доказів

Стаття 211. Порядок допиту свідків

Стаття 212. Використання свідком письмових записів

Стаття 213. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

Стаття 214. Дослідження письмового висновку експерта

Стаття 215. Консультації та роз’яснення спеціаліста

Стаття 216. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні

Стаття 217. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

§ 4. Судові дебати та ухвалення рішення

Стаття 218. Судові дебати

Стаття 219. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 220. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 221. Ухвалення рішення про судові витрати

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 222. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 223. Протокол судового засідання

Стаття 224. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд

Стаття 225. Порядок складання і оформлення протоколу вчинення окремої процесуальної дії

Глава 8. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі

Стаття 226. Залишення позову без розгляду

Стаття 227. Обов’язок суду зупинити провадження у справі

Стаття 228. Право суду зупинити провадження у справі

Стаття 229. Строки, на які зупиняється провадження у справі

Стаття 230. Поновлення провадження у справі

Стаття 231. Закриття провадження у справі

Глава 9. Судові рішення

Стаття 232. Види судових рішень

Стаття 233. Порядок ухвалення судових рішень

Стаття 234. Зміст ухвали суду

Стаття 235. Набрання ухвалою законної сили

Стаття 236. Законність і обґрунтованість судового рішення

Стаття 237. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду

Стаття 238. Зміст рішення

Стаття 239. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

Стаття 240. Проголошення рішення

Стаття 241. Набрання рішенням суду законної сили

Стаття 242. Вручення судового рішення

Стаття 243. Виправлення описок та арифметичних помилок

Стаття 244. Додаткове рішення

Стаття 245. Роз’яснення судового рішення

Стаття 246. Окрема ухвала

Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 248. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 249. Клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 250. Вирішення питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 251. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

Розділ IV
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. Апеляційне провадження
§ 1. Апеляційна скарга

Стаття 253. Суди апеляційної інстанції

Стаття 254. Право апеляційного оскарження

Стаття 255. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції

Стаття 256. Строк на апеляційне оскарження

Стаття 257. Порядок подання апеляційної скарги

Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги

Стаття 259. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі

§ 2. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

Стаття 261. Відмова у відкритті апеляційного провадження

Стаття 262. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 263. Відзив на апеляційну скаргу

Стаття 264. Закриття апеляційного провадження

Стаття 265. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 266. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї

§ 3. Апеляційний розгляд

Стаття 267. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції

Стаття 268. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

Стаття 269. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції

Стаття 270. Порядок розгляду апеляційної скарги

Стаття 271. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції

Стаття 272. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи

Стаття 273. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 274. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

Стаття 275. Повноваження суду апеляційної інстанції

Стаття 276. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін

Стаття 277. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 278. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково із закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

Стаття 279. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

Стаття 280. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

Стаття 281. Порядок ухвалення судових рішень судом апеляційної інстанції

Стаття 282. Постанова суду апеляційної інстанції

Стаття 283. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції

Стаття 284. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції

Стаття 285. Вручення судових рішень суду апеляційної інстанції

Глава 2. Касаційне провадження
§ 1. Касаційна скарга

Стаття 286. Суд касаційної інстанції

Стаття 287. Право касаційного оскарження

Стаття 288. Строк на касаційне оскарження

Стаття 289. Порядок подання касаційної скарги

Стаття 290. Форма і зміст касаційної скарги

Стаття 291. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі

§ 2. Відкриття касаційного провадження

Стаття 292. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження

Стаття 294. Відкриття касаційного провадження у справі

Стаття 295. Відзив на касаційну скаргу

Стаття 296. Закриття касаційного провадження

Стаття 297. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 298. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї

§ 3. Касаційний розгляд

Стаття 299. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 301. Порядок розгляду касаційної скарги

Стаття 302. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

Стаття 303. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

Стаття 304. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

Стаття 305. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення розгляду касаційної скарги іншої особи

Стаття 306. Строк розгляду касаційної скарги

Стаття 307. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

Стаття 308. Повноваження суду касаційної інстанції

Стаття 309. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

Стаття 310. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду

Стаття 311. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 312. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині

Стаття 313. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

Стаття 314. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції

Стаття 315. Постанова суду касаційної інстанції

Стаття 316. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції

Стаття 317. Законна сила постанови суду касаційної інстанції

Стаття 318. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції

Стаття 319. Повернення справ

Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 322. Форма і зміст заяви

Стаття 323. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 324. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

Стаття 325. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Розділ V
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

Стаття 326. Обов’язковість судових рішень

Стаття 327. Звернення судових рішень до виконання

Стаття 328. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

Стаття 329. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 330. Мирова угода в процесі виконання

Стаття 331. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення

Стаття 332. Зупинення виконання судового рішення

Стаття 333. Поворот виконання рішення, постанови

Стаття 334. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 335. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

Стаття 336. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку

Стаття 337. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

Стаття 338. Підсудність справ

Розділ VI
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 339. Право на звернення із скаргою до суду

Стаття 340. Подання скарги

Стаття 341. Строки для звернення із скаргою

Стаття 342. Розгляд скарги

Стаття 343. Судове рішення за скаргою

Стаття 344. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги

Стаття 345. Виконання ухвали суду

Розділ VII
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Глава 1. Оскарження рішення третейського суду

Стаття 346. Порядок оскарження рішення третейського суду

Стаття 347. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду

Стаття 348. Підготовка справи до розгляду

Стаття 349. Судовий розгляд справи

Стаття 350. Підстави для скасування рішення третейського суду

Стаття 351. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду

Глава 2. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 352. Порядок видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 353. Форма і зміст заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 354. Порядок розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 355. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 356. Ухвала господарського суду про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

Розділ VIII
ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 357. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі

Стаття 358. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 359. Подання заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 360. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 361. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою

Стаття 362. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 363. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 364. Звільнення заявника від судових витрат

Розділ IX
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 365. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб

Стаття 366. Підсудність судам справ за участю іноземних осіб

Стаття 367. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

Стаття 368. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 369. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 370. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 371. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Прикінцеві положення

Перехідні положення