Кодекс адміністративного судочинства України

Скачать бесплатно Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IVКодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства

Стаття 3. Законодавство про адміністративне судочинство

Стаття 4. Визначення термінів

Стаття 5. Право на звернення до суду та способи судового захисту

Стаття 6. Верховенство права

Стаття 7. Джерела права, які застосовуються судом

Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

Стаття 9. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі

Стаття 10. Гласність судового процесу

Стаття 11. Відкритість інформації щодо справи

Стаття 12. Форми адміністративного судочинства

Стаття 13. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

Стаття 14. Обов’язковість судових рішень

Стаття 15. Мова судочинства та діловодства в адміністративних судах

Стаття 16. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді

Стаття 17. Основні положення досудового врегулювання спорів

Стаття 18. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Глава 2. Адміністративна юрисдикція
§ 1. Предметна юрисдикція

Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів

Стаття 20. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів

Стаття 21. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог

§ 2. Інстанційна юрисдикція

Стаття 22. Суд першої інстанції

Стаття 23. Суд апеляційної інстанції

Стаття 24. Суд касаційної інстанції

§ 3. Територіальна юрисдикція (підсудність)

Стаття 25. Підсудність справ за вибором позивача

Стаття 26. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача

Стаття 27. Виключна підсудність

Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя

Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого

Стаття 30. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 31. Визначення складу суду

Стаття 32. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово

Стаття 33. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів

Стаття 34. Порядок вирішення питань колегією суддів

Стаття 35. Незмінність складу суду

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді

Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи

Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 39. Заява про відвід (самовідвід)

Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

Стаття 41. Наслідки відводу (самовідводу) судді

Глава 4. Учасники судового процесу
§ 1. Учасники справи

Стаття 42. Склад учасників справи

Стаття 43. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність

Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи

Стаття 45. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

Стаття 46. Сторони

Стаття 47. Процесуальні права та обов’язки сторін

Стаття 48. Заміна неналежної сторони

Стаття 49. Треті особи

Стаття 50. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 51. Права та обов’язки третіх осіб

Стаття 52. Процесуальне правонаступництво

Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

Стаття 54. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

§ 2. Представники

Стаття 55. Участь у справі представника

Стаття 56. Законні представники

Стаття 57. Особи, які можуть бути представниками

Стаття 58. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 59. Документи, що підтверджують повноваження представників

Стаття 60. Повноваження представника в суді

§ 3. Інші учасники судового процесу

Стаття 61. Особи, які є іншими учасниками судового процесу

Стаття 62. Помічник судді

Стаття 63. Секретар судового засідання

Стаття 64. Судовий розпорядник

Стаття 65. Свідок

Стаття 66. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

Стаття 67. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду

Стаття 68. Експерт

Стаття 69. Експерт з питань права

Стаття 70. Спеціаліст

Стаття 71. Перекладач

Глава 5. Докази та доказування
§ 1. Основні положення про докази

Стаття 72. Поняття доказів

Стаття 73. Належність доказів

Стаття 74. Допустимість доказів

Стаття 75. Достовірність доказів

Стаття 76. Достатність доказів

Стаття 77. Обов’язок доказування

Стаття 78. Підстави звільнення від доказування

Стаття 79. Подання доказів

Стаття 80. Витребування доказів

Стаття 81. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

Стаття 82. Огляд речових доказів, що швидко псуються

Стаття 83. Судові доручення щодо збирання доказів

Стаття 84. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

Стаття 85. Звернення адміністративного суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

Стаття 86. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 87. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 88. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 89. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Стаття 90. Оцінка доказів

§ 2. Показання свідків

Стаття 91. Показання свідка

Стаття 92. Виклик свідка

Стаття 93. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

§ 3. Письмові докази

Стаття 94. Письмові докази

Стаття 95. Повернення оригіналів письмових доказів

§ 4. Речові докази

Стаття 96. Речові докази

Стаття 97. Зберігання речових доказів

Стаття 98. Повернення речових доказів

§ 5. Електронні докази

Стаття 99. Електронні докази

Стаття 100. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

§ 6. Висновок експерта

Стаття 101. Вимоги до висновку експерта

Стаття 102. Призначення експертизи судом

Стаття 103. Ухвала про призначення експертизи

Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

Стаття 105. Збирання матеріалів для експертного дослідження

Стаття 106. Проведення експертизи

Стаття 107. Наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі

Стаття 108. Оцінка висновку експерта

Стаття 109. Комісійна експертиза

Стаття 110. Комплексна експертиза

Стаття 111. Додаткова і повторна експертизи

§ 7. Висновок експерта у галузі права

Стаття 112. Зміст висновку експерта у галузі права

Стаття 113. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

§ 8. Забезпечення доказів

Стаття 114. Підстави та порядок забезпечення доказів

Стаття 115. Способи забезпечення доказів

Стаття 116. Заява про забезпечення доказів

Стаття 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 118. Процесуальні строки

Стаття 119. Розумність процесуальних строків

Стаття 120. Обчислення процесуального строку

Стаття 121. Поновлення та продовження процесуальних строків

Стаття 122. Строк звернення до адміністративного суду

Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду

Стаття 125. Зміст повістки

Стаття 126. Вручення повістки

Стаття 127. Час вручення повістки

Стаття 128. Наслідки відмови від одержання повістки

Стаття 129. Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою

Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме

Стаття 131. Обов’язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання

Глава 8. Судові витрати

Стаття 132. Види судових витрат

Стаття 133. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу

Стаття 135. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду

Стаття 136. Попередня оплата судових витрат

Стаття 138. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, вчиненням інших процесуальних дій, підготовкою справи до розгляду

Стаття 139. Розподіл судових витрат

Стаття 140. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову

Стаття 141. Судові витрати, пов’язані з примиренням сторін

Стаття 142. Повернення судового збору

Стаття 143. Рішення щодо судових витрат

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 145. Види заходів процесуального примусу

Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 148. Привід

Стаття 149. Штраф

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 150. Підстави забезпечення позову

Стаття 151. Види забезпечення позову

Стаття 152. Зміст і форма заяви про забезпечення позову

Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову

Стаття 154. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову

Стаття 155. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим

Стаття 156. Виконання ухвали про забезпечення позову

Стаття 157. Скасування заходів забезпечення позову

Стаття 158. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову

Розділ II
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. Письмові заяви учасників справи
§ 1. Заяви по суті справи

Стаття 159. Види та зміст заяв по суті справи

Стаття 160. Позовна заява

Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви

Стаття 162. Відзив на позовну заяву (відзив)

Стаття 163. Відповідь на відзив

Стаття 164. Заперечення

Стаття 165. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

§ 2. Заяви з процесуальних питань

Стаття 166. Заяви, клопотання і заперечення

Стаття 167. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 168. Пред’явлення позову

Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі

Стаття 171. Відкриття провадження в адміністративній справі

Стаття 172. Об’єднання і роз’єднання позовів

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 173. Завдання та строк підготовчого провадження

Стаття 174. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 175. Подання відзиву

Стаття 176. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву

Стаття 177. Пред’явлення зустрічного позову

Стаття 178. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

Стаття 179. Мета і строк проведення підготовчого засідання

Стаття 180. Підготовче засідання

Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання

Стаття 182. Подання відповіді на відзив та заперечення

Стаття 183. Судові рішення у підготовчому засіданні

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 184. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 185. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

Стаття 186. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 187. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 188. Припинення врегулювання спору за участю судді

Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін

Стаття 189. Відмова від позову та визнання позову

Стаття 190. Примирення сторін

Стаття 191. Виконання умов примирення

Глава 6. Розгляд справи по суті
§ 1. Загальні положення

Стаття 192. Завдання розгляду справи по суті

Стаття 193. Строки розгляду адміністративної справи

Стаття 194. Судове засідання

Стаття 195. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 196. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 197. Звертання до суду у судовому засіданні

Стаття 198. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

§ 2. Відкриття розгляду справи по суті

Стаття 199. Відкриття судового засідання

Стаття 200. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, присяга перекладача

Стаття 201. Видалення свідків із зали судового засідання

Стаття 202. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

Стаття 203. Роз’яснення учасникам справи їхніх прав та обов’язків

Стаття 204. Розгляд заяв та клопотань

Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

Стаття 206. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста

Стаття 207. Роз’яснення прав і обов’язків експерта, присяга експерта

Стаття 208. Роз’яснення спеціалісту його прав і обов’язків

§ 3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 209. Вступне слово учасників справи

Стаття 210. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 211. Дослідження доказів

Стаття 212. Порядок допиту свідків

Стаття 213. Використання свідком письмових записів

Стаття 214. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

Стаття 215. Оголошення показань свідків

Стаття 216. Допит сторін, третіх осіб, їхніх представників як свідків

Стаття 217. Дослідження письмових доказів

Стаття 218. Оголошення та дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

Стаття 219. Дослідження речових та електронних доказів

Стаття 220. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

Стаття 221. Дослідження висновку експерта

Стаття 222. Консультації та роз’яснення спеціаліста

Стаття 223. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні

Стаття 224. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

§ 4. Судові дебати та ухвалення рішення

Стаття 225. Судові дебати

Стаття 226. Повернення до з’ясування обставин у справі

Стаття 227. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 228. Таємниця нарадчої кімнати

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 229. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 230. Ведення протоколу судового засідання

Стаття 231. Зауваження щодо технічного запису і протоколу судового засідання

Стаття 232. Відтворення та копіювання технічного запису судового засідання

Стаття 233. Складення протоколу про вчинення окремої процесуальної дії

Стаття 234. Зміст протоколу про вчинення окремої процесуальної дії

Стаття 235. Зауваження до протоколу вчинення окремої процесуальної дії

Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду

Стаття 236. Зупинення провадження у справі

Стаття 237. Поновлення провадження у справі

Стаття 238. Закриття провадження у справі

Стаття 239. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 240. Залишення позову без розгляду

Глава 9. Судові рішення

Стаття 241. Види судових рішень

Стаття 242. Законність і обґрунтованість судового рішення

Стаття 243. Порядок ухвалення судових рішень

Стаття 244. Питання, які вирішує суд при ухваленні рішення

Стаття 245. Повноваження суду при вирішенні справи

Стаття 246. Зміст рішення

Стаття 247. Рішення щодо частини позовних вимог

Стаття 248. Зміст ухвали

Стаття 249. Окремі ухвали суду

Стаття 250. Проголошення судового рішення

Стаття 251. Вручення судового рішення

Стаття 252. Додаткове судове рішення

Стаття 253. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 254. Роз’яснення судового рішення

Стаття 255. Набрання рішенням суду законної сили

Стаття 256. Набрання ухвалою законної сили

Глава 10. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 258. Строк розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 259. Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 260. Вирішення питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 261. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

Стаття 262. Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження

Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності

Глава 11. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ
§ 1. Розгляд окремих категорій складних справ

Стаття 264. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень

Стаття 265. Наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним

Стаття 266. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 267. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності

§ 2. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ

Стаття 268. Особливості повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду окремих категорій адміністративних справ

Стаття 269. Особливості подання заяв по суті справи в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 270. Особливості обчислення процесуальних строків в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 271. Особливості проголошення та вручення судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 272. Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 273. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій

Стаття 274. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

Стаття 275. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум

Стаття 276. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу

Стаття 277. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України

Стаття 278. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи референдумом, та їх оскарження

Стаття 279. Особливості здійснення представництва у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Стаття 280. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань

Стаття 281. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань

Стаття 282. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони

Стаття 283. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів

Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них

Стаття 285. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності

Стаття 286. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності

Стаття 287. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця

Стаття 288. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України

Стаття 289. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства

§ 3. Розгляд типових та зразкових справ

Стаття 290. Особливості провадження у зразковій справі

Стаття 291. Особливості провадження у типовій справі

Розділ III
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. Апеляційне провадження
§ 1. Апеляційна скарга

Стаття 292. Суд апеляційної інстанції

Стаття 293. Право на апеляційне оскарження

Стаття 294. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду

Стаття 295. Строк на апеляційне оскарження

Стаття 296. Форма та зміст апеляційної скарги

Стаття 297. Порядок подання апеляційної скарги

§ 2. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 298. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції

Стаття 299. Відмова у відкритті апеляційного провадження

Стаття 300. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 301. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи

Стаття 302. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 303. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї

Стаття 304. Відзив на апеляційну скаргу

Стаття 305. Закриття апеляційного провадження

§ 3. Апеляційний розгляд

Стаття 306. Підготовка справи до апеляційного розгляду

Стаття 307. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

Стаття 308. Межі перегляду судом апеляційної інстанції

Стаття 309. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 310. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні

Стаття 311. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами

Стаття 313. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи

Стаття 314. Відмова позивача від позову, примирення сторін під час апеляційного провадження

Стаття 315. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення

Стаття 316. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін

Стаття 317. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 318. Підстави для скасування рішення суду і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

Стаття 319. Підстави для скасування рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням позовної заяви без розгляду у відповідній частині

Стаття 320. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

Стаття 321. Судові рішення суду апеляційної інстанції

Стаття 322. Зміст постанови суду апеляційної інстанції

Стаття 323. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи

Стаття 324. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

Стаття 325. Набрання судовими рішеннями суду апеляційної інстанції законної сили

Стаття 326. Повернення адміністративної справи

Глава 2. Касаційне провадження
§ 1. Касаційна скарга

Стаття 327. Суд касаційної інстанції

Стаття 328. Право на касаційне оскарження

Стаття 329. Строк на касаційне оскарження

Стаття 330. Форма і зміст касаційної скарги

Стаття 331. Порядок подання касаційної скарги

§ 2. Відкриття касаційного провадження

Стаття 332. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

Стаття 333. Відмова у відкритті касаційного провадження

Стаття 334. Відкриття касаційного провадження

Стаття 335. Надіслання копій касаційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи

Стаття 336. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 337. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї

Стаття 338. Відзив на касаційну скаргу

Стаття 339. Закриття касаційного провадження

§ 3. Касаційний розгляд

Стаття 340. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 341. Межі перегляду судом касаційної інстанції

Стаття 342. Строк розгляду касаційної скарги

Стаття 343. Попередній розгляд справи

Стаття 344. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні

Стаття 345. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами

Стаття 346. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

Стаття 347. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

Стаття 348. Відмова позивача від позову, примирення сторін під час касаційного провадження

Стаття 349. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Стаття 350. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

Стаття 351. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 352. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині

Стаття 353. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд

Стаття 354. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

Стаття 355. Судові рішення суду касаційної інстанції та порядок їх прийняття

Стаття 356. Зміст постанови суду касаційної інстанції

Стаття 357. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи

Стаття 358. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Стаття 359. Набрання судовими рішеннями суду касаційної інстанції законної сили

Стаття 360. Повернення адміністративної справи

Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 362. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 363. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 364. Форма та зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 365. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 366. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 367. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

Стаття 368. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 369. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Розділ IV
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Стаття 370. Обов’язковість судових рішень

Стаття 371. Судові рішення, які виконуються негайно

Стаття 372. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах

Стаття 373. Звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання

Стаття 374. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

Стаття 375. Зупинення виконання судового рішення

Стаття 376. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання

Стаття 377. Примирення сторін у процесі виконання

Стаття 378. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення

Стаття 379. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 380. Поворот виконання судових рішень

Стаття 381. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 382. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах

Стаття 383. Визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень - відповідачем на виконання рішення суду

Розділ V
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 384. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі

Стаття 385. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 386. Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 387. Форма та зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 388. Наслідки недодержання вимог до змісту та форми заяви про відновлення втраченого судового провадження, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою

Стаття 389. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 390. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 391. Звільнення заявника від судових витрат