Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 370. Обов’язковість судових рішень

Ст. 370 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами.

2. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.