Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 381. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ

Ст. 381 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Поворот виконання рішення про відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктом владних повноважень, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, рішення про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а також рішення про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтовано повідомленими позивачем завідомо неправдивими відомостями або поданими ним підробленими документами.