Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

Ст. 8 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Усі учасники судового процесу є рівними перед законом і судом.

2. Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.