Кодекс торговельного мореплавства України

Скачать бесплатно Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВРКодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Р О З Д І Л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України

Стаття 2. Право на торговельне мореплавство

Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства

Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства України

Стаття 5. Застосування права у зв'язку з заподіянням судном шкоди

Стаття 6. Застосування іноземного законодавства

Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного мореплавства

Стаття 8. Вибір суду або арбітражу

Стаття 9. Розрахункова одиниця

Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством

Стаття 11. Тарифи

Стаття 12. Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства

ГЛАВА 2. СФЕРА ДІЇ КОДЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Стаття 13. Застосування норм Кодексу торговельного мореплавства України

Стаття 14. Колізійні норми

Р О З Д І Л II
СУДНО
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 15. Поняття судна

Стаття 16. Форми власності на судно

Стаття 17. Відчуження державних суден

Стаття 18. Судновий імунітет державних суден

Стаття 19. Майнові права на судна, що будуються, і судна, що перебувають за межами України

Стаття 20. Поняття судновласника і власника судна

Стаття 21. Ідентифікація судна

Стаття 22. Технічний нагляд за морськими суднами

Стаття 23. Допуск судна до плавання

Стаття 24. Допуск суден внутрішнього плавання до виходу в море

Стаття 25. Заходження ядерного судна у води України

ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦІЯ СУДЕН І ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ

Стаття 26. Державна реєстрація суден

Стаття 27. Умови реєстрації

Стаття 28. Судновий патент, судновий білет

Стаття 29. Умови і наслідки реєстрації

Стаття 30. Інформування про зміни відомостей, що вносяться в реєстри суден

Стаття 31. Відповідальність за порушення правил реєстрації судна

Стаття 32. Національна належність судна. Право плавання під Державним прапором України

Стаття 33. Одержання права плавання під Державним прапором України

Стаття 34. Тимчасова втрата українським судном права плавання під Державним прапором України

ГЛАВА 3. СУДНОВІ ДОКУМЕНТИ

Стаття 35. Суднові документи

Стаття 36. Винятки щодо наявності суднових документів

Стаття 37. Документи риболовних суден

Стаття 38. Органи, що видають суднові документи

Стаття 39. Дійсність суднових документів

Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден

ГЛАВА 4. АРЕШТ СУДЕН

Стаття 41. Повноваження на арешт судна

Стаття 42. Морські вимоги

Стаття 43. Умови, за яких судно може бути арештовано

Стаття 44. Звільнення судна з-під арешту

Стаття 45. Подальший арешт

Стаття 46. Захист інтересів власника арештованого судна або фрахтувальника його за бербоут-чартером

Стаття 47. Арешт державних суден

Р О З Д І Л III
ЕКІПАЖ СУДНА
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 48. Правове становище екіпажу судна

Стаття 49. Склад екіпажу

Стаття 50. Мінімальний склад екіпажу

Стаття 51. Вимоги до кваліфікації членів екіпажу

Стаття 52. Вимоги до стану здоров'я членів екіпажу

Стаття 53. Громадянство членів екіпажу

Стаття 54. Трудові відносини на судні

Стаття 55. Репатріація членів екіпажу

Стаття 56. Особисте майно членів суднового екіпажу

Стаття 57. Обов'язки судновласника

ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА

Стаття 58. Управління судном

Стаття 59. Обов'язки надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі

Стаття 60. Обов'язки надання допомоги після зіткнення суден

Стаття 61. Обов'язок подання невідкладної медичної допомоги

Стаття 62. Обов'язки капітана судна у разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна

Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальною зброєю

Стаття 64. Дії капітана судна у разі небезпеки загибелі судна

Стаття 65. Підтримання порядку на судні

Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу членів екіпажу

Стаття 67. Капітан судна як службова особа, уповноважена на вчинення процесуальних дій у кримінальному провадженні

Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства

Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби в грошах

Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини і укладення шлюбу

Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті

Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України

РОЗДІЛ IV.
МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ, ВНУТРІШНІХ ВОДАХ, АКВАТОРІЯХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ

Стаття 73. Регулювання діяльності у морських портах

Стаття 74. Забезпечення безпеки мореплавства

Стаття 75. Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту

Стаття 76. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства

Стаття 77. Призначення капітана морського порту

Стаття 78. Функції капітана морського порту

Стаття 79. Повноваження капітана морського порту

Стаття 80. Затримання суден і вантажів

Стаття 81. Термін затримання суден і вантажів

Стаття 82. Судновий імунітет іноземних державних суден

{Статтю 83 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

{Статтю 84 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

Стаття 85. Обов'язки судна щодо дотримання режиму порту

{Статтю 86 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

{Статтю 87 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

{Статтю 88 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

{Статтю 89 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}

Стаття 90. Контрольний огляд судна

Стаття 91. Заборона на вихід судна з морського порту

ГЛАВА 3. МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ

Стаття 92. Лоцманське проведення суден

Стаття 93. Громадянство морських лоцманів

Стаття 94. Обов'язкове і необов'язкове лоцманське проведення суден

Стаття 95. Визначення часу лоцманського проведення

Стаття 96. Обов'язки морського лоцмана

Стаття 97. Правовий статус державного морського лоцмана на судні

Стаття 98. Відповідальність за аварійні морські події

Стаття 99. Направлення морського лоцмана на судно

Стаття 100. Умови перебування морського лоцмана на судні

Стаття 101. Лоцманська квитанція

Стаття 102. Штраф за неправильну інформацію про судно та прохід без лоцмана

Стаття 103. Залишення морським лоцманом судна

Стаття 104. Відмова морського лоцмана від проведення судна

Стаття 105. Відмова капітана судна від послуг морського лоцмана

Стаття 106. Лоцманський збір

Стаття 107. Окрема винагорода за затримку морського лоцмана

Стаття 108. Окрема винагорода на повернення морського лоцмана

Стаття 109. Справляння зборів і стягнення штрафів

ГЛАВА 4. СЛУЖБА РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН

Стаття 110. Поняття служби регулювання руху суден

Стаття 111. Правовий статус служби регулювання руху суден

Стаття 112. Лоцман-оператор служби регулювання руху суден

Стаття 113. Відмова служби регулювання руху суден від надання послуг судну

Стаття 114. Відповідальність служби регулювання руху суден за аварії

Стаття 115. Оплата послуг служби регулювання руху суден

ГЛАВА 5. МОРСЬКЕ АГЕНТУВАННЯ

Стаття 116. Агентування суден

Стаття 117. Права та обов'язки морського агента

Стаття 118. Обов'язки судновласника або іншого довірителя

Стаття 119. Припинення договору морського агентування

ГЛАВА 6. МАЙНО, ЩО ЗАТОНУЛО В МОРІ

Стаття 120. Поняття майна, що затонуло в морі і сфера застосування

Стаття 121. Право на майно, що затонуло

Стаття 122. Підняття майна його власником

Стаття 123. Порядок підняття небезпечного майна, що затонуло

Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства

Стаття 125. Втрата права на майно, що затонуло

Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту

Стаття 127. Випадково підняте майно

Р О З Д І Л V
МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 128. Організація морських перевезень вантажів

Стаття 129. Морські перевезення транспортом загального користування

Стаття 130. Заборона приймання вантажу до перевезення

Стаття 131. Каботажні перевезення

Стаття 132. Міжнародні перевезення

ГЛАВА 2. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Стаття 133. Поняття договору морського перевезення вантажу

Стаття 134. Доказ існування та зміст договору морського перевезення вантажу

Стаття 135. Правовідносини перевізника і одержувача вантажу

Стаття 136. Реквізити рейсового чартеру

Стаття 137. Докази приймання вантажу до перевезення

Стаття 138. Реквізити коносамента

Стаття 139. Кількість примірників коносамента

Стаття 140. Передача коносамента

Стаття 141. Повернення вантажу відправнику

Стаття 142. Тарування і пакування вантажу

Стаття 143. Морехідний стан судна

Стаття 144. Документи на вантаж

Стаття 145. Заміна судна

Стаття 146. Розміщення вантажу на судні

Стаття 147. Перевезення вантажів в опломбованих приміщеннях

Стаття 148. Сталійний час

Стаття 149. Контрсталійний час

Стаття 150. Надконтрсталійний час

Стаття 151. Приймання вантажу в разі затримки судна під навантаженням

Стаття 152. Вивантаження стороннього вантажу

Стаття 153. Неправильно зазначений вантаж

Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу

Стаття 155. Відправлення судна з неповним вантажем

Стаття 156. Відмова сторін від договору до відходу судна

Стаття 157. Відмова сторін від договору під час рейсу

Стаття 158. Припинення договору без відмови сторін

Стаття 159. Перешкоди щодо заходу в порт

Стаття 160. Термін доставки вантажу

Стаття 161. Девіація судна

Стаття 162. Видача вантажу

Стаття 163. Платежі при одержанні вантажу. Право притримання вантажу

Стаття 164. Право застави на вантаж

Стаття 165. Огляд і перевірка кількості вантажу

Стаття 166. Заява про нестачу або пошкодження вантажу

Стаття 167. Здача незапитаного вантажу на зберігання

Стаття 168. Оплата зберігання несвоєчасно вивезеного вантажу

Стаття 169. Продаж незапитаного і зданого на зберігання вантажу

Стаття 170. Оплата фрахту

Стаття 171. Забезпечення оплати фрахту

Стаття 172. Оплата фрахту в разі відмови відправника від договору, якщо для перевезення було надано все судно

Стаття 173. Оплата фрахту у разі відмови відправника від договору, якщо для перевезення було надано не все судно

Стаття 174. Дистанційний фрахт

Стаття 175. Прострочення оплати фрахту

Стаття 176. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу і пошкодження вантажу

Стаття 177. Навігаційна помилка

Стаття 178. Звільнення перевізника від відповідальності за нестачу вантажу

Стаття 179. Розмір відповідальності перевізника за втрату, недостачу і пошкодження вантажу

Стаття 180. Визначення вартості вантажу

Стаття 181. Обмеження відповідальності перевізника при незазначеній вартості вантажу

Стаття 182. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження контейнера

Стаття 183. Відповідальність за простій судна з вини відправника або одержувача вантажу

ГЛАВА 3. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА

Стаття 184. Поняття договору морського перевезення пасажира

Стаття 185. Сфера застосування договору морського перевезення пасажира

Стаття 186. Недійсність умов договору

Стаття 187. Доказ укладення договору

Стаття 187-1. Особливості виконання договору міжнародного морського перевезення пасажира

Стаття 188. Відмова пасажира від договору

Стаття 189. Відмова перевізника від договору

Стаття 190. Права пасажира

Стаття 191. Страхування пасажира

Стаття 192. Морехідний стан судна

Стаття 193. Відповідальність перевізника

Стаття 194. Межі відповідальності перевізника

ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ

Стаття 195. Поняття договору морського круїзу

Стаття 196. Докази укладення договору морського круїзу

Стаття 197. Сфера застосування договору морського круїзу

Стаття 198. Морехідний стан судна

Стаття 199. Відмова від договору учасника круїзу

Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу

Стаття 201. Витрати у разі збільшення продовження терміну круїзу

Стаття 202. Відповідальність організатора круїзу

Р О З Д І Л VI
ФРАХТУВАННЯ СУДЕН
ГЛАВА 1. ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ)
СУДЕН НА ПЕВНИЙ ЧАС

Стаття 203. Поняття договору чартеру (фрахтування) суден

Стаття 204. Докази укладення договору чартеру (фрахтування) суден

Стаття 205. Реквізити договору чартеру (фрахтування) суден

Стаття 206. Суборенда

Стаття 207. Морехідний стан судна

Стаття 208. Обмеження щодо користування судном

Стаття 209. Право фрахтувальника на укладання договорів перевезення

Стаття 210. Підпорядкування екіпажу судна фрахтувальнику

Стаття 211. Відповідальність фрахтувальника

Стаття 212. Сплата фрахту

Стаття 213. Сплата фрахту у разі загибелі судна

Стаття 214. Винагорода за рятування на морі

ГЛАВА 2. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ СУДНА

Стаття 215. Поняття договору лізингу судна

Стаття 216. Докази укладення договору лізингу

Стаття 217. Реквізити договору лізингу судна

Стаття 218. Морехідний стан судна

Стаття 219. Експлуатація судна лізингоодержувачем

Стаття 220. Відмова від договору лізингу судна

Стаття 221. Повернення судна лізингодавцю

Р О З Д І Л VII
МОРСЬКЕ БУКСИРУВАННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 222. Поняття договору морського буксирування

Стаття 223. Морехідний стан суден

Стаття 224. Буксирування у кригових умовах

Стаття 225. Відповідальність буксируючого судна

Стаття 226. Відповідальність судна, що буксирується

Стаття 227. Період відповідальності при буксируванні

Стаття 228. Допомога аварійному судну

ГЛАВА 2. ПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

Стаття 229. Поняття договору портового буксирування

Стаття 230. Управління портовим буксируванням

Стаття 231. Обов'язкове користування буксирами

ГЛАВА 3. МІЖПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

Стаття 232. Поняття договору міжпортового буксирування

Стаття 233. Форма і зміст договору міжпортового буксирування

Стаття 234. Буксирування між портами України

Стаття 235. Управління буксирувальною операцією

Стаття 236. Начальник буксирувальної операції

Стаття 237. Розірвання договору буксировласником

Стаття 238. Розірвання договору власником об'єкта, що підлягає буксируванню

Р О З Д І Л VIII
МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
ГЛАВА 1. ДОГОВІР МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 239. Поняття договору морського страхування

Стаття 240. Докази укладення договору морського страхування

Стаття 241. Сфера застосування договору морського страхування

Стаття 242. Об'єкти страхування

Стаття 243. Інформація про ступінь ризику

Стаття 244. Страховий поліс

Стаття 245. Страхова премія

Стаття 246. Договір морського страхування на користь третьої особи

Стаття 247. Пред'явлення поліса страховику

Стаття 248. Відчуження застрахованого вантажу

Стаття 249. Відчуження застрахованого судна

Стаття 250. Страхова сума

Стаття 251. Перевищення страхової суми над страховою вартістю

Стаття 252. Збереження сили договору в разі виключення можливості настання страхового випадку

Стаття 253. Генеральний поліс

Стаття 254. Обов'язки страхувальника за генеральним полісом

Стаття 255. Пріоритет поліса перед генеральним полісом

Стаття 256. Збитки, що сталися внаслідок наміру страхувальника

Стаття 257. Збитки внаслідок неморехідного стану судна

Стаття 258. Збитки від природних властивостей вантажу

Стаття 259. Звільнення страховика від відповідальності при страхуванні фрахту

Стаття 260. Ядерна шкода

Стаття 261. Воєнні ризики, піратські дії, арешт

Стаття 262. Повідомлення страхувальника про зміну страхового інтересу

Стаття 263. Запобігання або зменшення збитків

Стаття 264. Забезпечення внесків, пов'язаних із загальною аварією

Стаття 265. Охорона страхувальником інтересів страховика під час загальної аварії

Стаття 266. Звільнення страховика від зобов'язань за договором

Стаття 267. Відшкодування страховиком витрат страхувальника

Стаття 268. Обмеження відповідальності страховою сумою

Стаття 269. Суброгація

Стаття 270. Пропажа судна безвісти

Стаття 271. Абандон

Стаття 272. Заява про абандон

Стаття 273. Відміна абандона

Стаття 274. Право страховика щодо третіх осіб

Стаття 275. Передача страховику доказів

Стаття 276. Отримання відшкодування від третіх осіб

Р О З Д І Л IX
НАДЗВИЧАЙНІ МОРСЬКІ ПОДІЇ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА АВАРІЯ

Стаття 277. Поняття загальної аварії

Стаття 278. Застосування права у разі загальної аварії

Стаття 279. Збитки, що належать до загальної аварії

Стаття 280. Витрати, прирівняні до загальної аварії

Стаття 281. Розподіл загальної аварії

Стаття 282. Вантаж незазначений або зазначений неправильно

Стаття 283. Збитки від пошкодження судна

Стаття 284. Визначення вартості пожертвуваного вантажу

Стаття 285. Відшкодування збитків

Стаття 286. Обчислення розміру відшкодування

Стаття 287. Визначення загальної вартості майна

Стаття 288. Диспашери

Стаття 289. Тягар доведення

Стаття 290. Збір за складення диспаші

Стаття 291. Оспорювання диспаші

Стаття 292. Виконання диспаші

Стаття 293. Застосування звичаїв

ГЛАВА 2. ОКРЕМА (НЕЗАГАЛЬНА) АВАРІЯ

Стаття 294. Поняття окремої (незагальної) аварії

Стаття 295. Збитки, що не визнаються загальною аварією

ГЛАВА 3. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗІТКНЕННЯ СУДЕН

Стаття 296. Застосування права у разі зіткнення суден

Стаття 297. Сфера застосування відшкодування збитків від зіткнення суден

Стаття 298. Наслідки зіткнення у разі відсутності вини

Стаття 299. Зіткнення з вини одного судна

Стаття 300. Зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися

Стаття 301. Вина судна в зіткненні

Стаття 302. Солідарна відповідальність

Стаття 303. Зіткнення з вини лоцмана

ГЛАВА 4. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

Стаття 304. Відповідальність власника судна за забруднення

Стаття 305. Звільнення від відповідальності

Стаття 306. Забруднення внаслідок наміру або недбалості потерпілого

Стаття 307. Забруднення кількома суднами

Стаття 308. Обмеження відповідальності

Стаття 309. Забезпечення відповідальності власника судна

Стаття 310. Свідоцтво про забезпечення відповідальності

Стаття 311. Виключення обмеження відповідальності

Стаття 312. Поняття нафти

ГЛАВА 5. ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ

Стаття 313. Поняття ядерної шкоди

Стаття 314. Застосування права у разі ядерної шкоди

Стаття 315. Відповідальність оператора ядерного судна

Стаття 316. Звільнення від відповідальності

Стаття 317. Регресна вимога

Стаття 318. Обмеження відповідальності

Стаття 319. Солідарна відповідальність

Стаття 320. Відповідальність власника ядерного судна

Стаття 321. Соціальні гарантії

Стаття 322. Свідоцтво про забезпечення відповідальності оператора

Стаття 323. Позов про відшкодування ядерної шкоди

Стаття 324. Фонд забезпечення обмеженої відповідальності

Стаття 325. Межі відповідальності судновласника

ГЛАВА 6. ВИНАГОРОДА ЗА РЯТУВАННЯ НА МОРІ

Стаття 326. Сфера застосування правил щодо винагороди за рятування на морі

Стаття 327. Застосування права у разі рятування

Стаття 328. Право на винагороду

Стаття 329. Заборона рятування

Стаття 330. Рятування людей

Стаття 331. Рятування судна того ж судновласника

Стаття 332. Розмір винагороди

Стаття 333. Критерії встановлення винагороди

Стаття 334. Максимальний розмір винагороди

Стаття 335. Розподіл винагороди між рятівниками

Стаття 336. Розподіл винагороди між судновласником, членами екіпажу та іншими особами

Стаття 337. Валюта винагороди

Стаття 338. Спеціальна компенсація

Стаття 339. Вантажі, що належать державі

Стаття 340. Обов'язок надати забезпечення

ГЛАВА 7. МОРСЬКІ ПРОТЕСТИ

Стаття 341. Заява про морський протест

Стаття 342. Органи, яким робиться заява

Стаття 343. Термін для заяви

Стаття 344. Заява протесту із запізненням

Стаття 345. Докази

Стаття 346. Акт про морський протест

Стаття 347. Складання акта про морський протест іноземними консулами

Р О З Д І Л X
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКА
ГЛАВА 1. МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКА

Стаття 348. Відповідальність судновласника

Стаття 349. Обмеження відповідальності

Стаття 350. Умисна шкода

Стаття 351. Виняток з правил про обмеження відповідальності

Стаття 352. Межі відповідальності

Стаття 353. Застосування меж відповідальності

Стаття 354. Зустрічна вимога

Стаття 355. Перехід права обмеження відповідальності

Стаття 356. Визнання відповідальності

Стаття 357. Недійсність угод про обмеження відповідальності

ГЛАВА 2. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ВИМОГИ

Стаття 358. Черговість вимог

Стаття 359. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок судна

Стаття 360. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок вантажу

Стаття 361. Відшкодування за пропорційністю вимог однієї черги

Стаття 362. Відшкодування за останнім рейсом

Стаття 363. Строк дії привілеїв

ГЛАВА 3. МОРСЬКА ІПОТЕКА

Стаття 364. Поняття договору морської іпотеки

Стаття 365. Договір морської іпотеки

Стаття 366. Реєстрація іпотеки

Стаття 367. Привілеї іпотечних заставодержателів

Стаття 368. Право стягнення з закладеного судна

Стаття 369. Межі стягнення

Стаття 370. Підстави звернення стягнення

Стаття 371. Публікація судового рішення про продаж арештованого судна

Стаття 372. Повідомлення про примусовий продаж

Стаття 373. Наслідки примусового продажу

Стаття 374. Розподіл виручки від примусового продажу

Стаття 375. Докази виконання зобов'язання

Стаття 376. Банкрутство заставодавця

Стаття 377. Поступка вимог

Стаття 378. Перехід прав на іпотеку

Р О З Д І Л XI
ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 379. Право на заявлення претензій і позовів

Стаття 380. Передача права заявлення претензій і позовів

Стаття 381. Комерційний та інші акти

Стаття 382. Відсотки за користування чужими коштами

ГЛАВА 2. ПРЕТЕНЗІЇ

Стаття 383. Заявлення претензії

Стаття 384. Заявлення претензій при змішаних перевезеннях

Стаття 385. Форма і докази претензії

Стаття 386. Термін для заявлення претензій, що випливають з перевезення вантажу, пасажирів і багажу

Стаття 387. Термін розгляду претензій, що випливають з перевезення вантажу, пасажирів і багажу

ГЛАВА 3. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Стаття 388. Термін позовної давності на вимоги, що виникають з договору перевезення вантажу

Стаття 389. Позовна давність за іншими вимогами

Стаття 390. Позовна давність за вимогами про відшкодування шкоди від забруднення з суден і ядерної шкоди

Стаття 391. Застосування загальних строків

Стаття 392. Зупинення строку позовної давності за наявності загальної аварії

Стаття 393. Продовження строку давності