Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення

Ст. 250 КУпАП вiд 07.12.1984 № 8073-X


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії.
 

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9, 172-9-2 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою.

{ Стаття 250 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-12 від 15.12.92, N 3207-VI ( 3207-17) від 07.04.2011, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 221-VII ( 221-18 ) від 18.04.2013 }