Кодекс України про надра

Скачать бесплатно Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВРКодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про надра

Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра

Стаття 3. Законодавство про надра

Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу

Стаття 4. Власність на надра

Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин

Стаття 6. Види корисних копалин

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин

Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр

Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин

Стаття 9-2. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних рад у сфері регулювання гірничих відносин

Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр

Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр

Глава 2. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ

Стаття 13. Користувачі надр

Стаття 14. Види користування надрами

Стаття 15. Строки користування надрами

Стаття 15-1. Оцінка впливу на довкілля

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

Стаття 17. Гірничий відвід

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

Стаття 19. Надання надр у користування

Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу

Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод

Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей

ГЛАВА 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ НАДР

Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр

Стаття 25. Захист прав користувачів надр

Стаття 26. Припинення права користування надрами

Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами

ГЛАВА 4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 28. Плата за користування надрами

Статтю 29 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 30 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами

Статтю 32 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 33 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

Статтю 35 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 36 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Розділ II
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР

Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр

Стаття 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр

Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація

Стаття 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Стаття 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин

Розділ III
ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РОДОВИЩ, ЗАПАСІВ І ПРОЯВІВ
КОРИСНИХ КОПАЛИН, А ТАКОЖ ДІЛЯНОК НАДР, НАДАНИХ У
КОРИСТУВАННЯ, НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З ВИДОБУВАННЯМ
КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин

Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин

Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин

Стаття 46. Списання запасів корисних копалин

Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ IV
ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ, А ТАКОЖ
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ
КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

{Статтю 49 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, об'єктів по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ V
КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ
КОРИСНИХ КОПАЛИН І ДЛЯ ЦІЛЕЙ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З
ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини

Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин

Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини

Стаття 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів

Стаття 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ VI
ОХОРОНА НАДР

Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр

Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами

Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин

Стаття 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність

Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО
ГЕОЛОГІЧНОМУ ВИВЧЕННЮ НАДР, ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ТА
ОХОРОНОЮ

Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

Стаття 61. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною

Стаття 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр

Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

Розділ VIII
СПОРИ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
НАДРА

ГЛАВА 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами

ГЛАВА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО НАДРА

Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Стаття 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин

Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра

Розділ IX
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 68. Надання надр у користування іноземним юридичним особам і громадянам

Стаття 69. Міжнародні договори