Кодекс України з процедур банкрутства

Скачать бесплатно Кодекс України з процедур банкрутстваКодекс України з процедур банкрутства ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

КНИГА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства

Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника - юридичної особи та позасудові процедури

Стаття 5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 6. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

Стаття 7. Порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник

Стаття 8. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства

КНИГА ДРУГА. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
Розділ I. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

Стаття 10. Організація діяльності арбітражного керуючого

Стаття 11. Вимоги до арбітражного керуючого

Стаття 12. Права та обов’язки арбітражного керуючого

Стаття 13. Незалежність арбітражного керуючого

Стаття 14. Помічник арбітражного керуючого

Стаття 15. Кваліфікаційна комісія

Стаття 16. Кваліфікаційний іспит

Стаття 17. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Стаття 18. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України

Стаття 19. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих

Стаття 20. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих

Стаття 21. Відповідальність арбітражних керуючих

Стаття 22. Дисциплінарна комісія

Стаття 23. Дисциплінарні стягнення

Стаття 24. Страхування відповідальності арбітражного керуючого

Стаття 25. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого

Стаття 26. Припинення діяльності арбітражного керуючого

Стаття 27. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого

Стаття 28. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого

Стаття 29. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Стаття 30. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого

Стаття 31. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого

Розділ II. САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

Стаття 32. Саморегулівна організація арбітражних керуючих

Стаття 33. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих

КНИГА ТРЕТЯ. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Розділ I. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 34. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 35. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 36. Відзив боржника

Стаття 37. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі, залишення заяви без руху

Стаття 38. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі

Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство

Стаття 40. Забезпечення вимог кредиторів

Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

Стаття 42. Визнання недійсними правочинів боржника

Стаття 43. Правонаступництво

Розділ II. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА

Стаття 44. Введення процедури розпорядження майном боржника

Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника

Стаття 46. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Кодексу

Стаття 47. Попереднє засідання господарського суду

Стаття 48. Збори кредиторів та комітет кредиторів

Стаття 49. Закінчення процедури розпорядження майном

Розділ III. САНАЦІЯ БОРЖНИКА

Стаття 50. Введення процедури санації боржника

Стаття 51. План санації боржника

Стаття 52. Розгляд плану санації кредиторами

Стаття 53. Збільшення статутного капіталу боржника

Стаття 54. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу

Стаття 55. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів

Стаття 56. Продаж у процедурі санації частини майна боржника

Стаття 57. Звіт керуючого санацією

Розділ IV. ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

Стаття 58. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

Стаття 59. Наслідки визнання боржника банкрутом

Стаття 60. Функції господарського суду у ліквідаційній процедурі

Стаття 61. Повноваження ліквідатора

Стаття 62. Ліквідаційна маса

Стаття 63. Продаж майна банкрута

Стаття 64. Черговість задоволення вимог кредиторів

Стаття 65. Звіт ліквідатора

Стаття 66. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам

Стаття 67. Зберігання документів

Розділ V. ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 68. Продаж майна на аукціоні

Стаття 69. Електронна торгова система

Стаття 70. Строк проведення аукціону

Стаття 71. Авторизовані електронні майданчики

Стаття 72. Скасування аукціону

Стаття 73. Визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

Стаття 74. Відповідальність перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні

Стаття 75. Визначення умов продажу

Стаття 76. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону

Стаття 77. Зміст оголошення про проведення аукціону

Стаття 78. Порядок проведення аукціону

Стаття 79. Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону

Стаття 80. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни

Стаття 81. Продаж майна забезпеченому кредитору

Стаття 82. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги

Стаття 83. Протокол про проведення аукціону

Стаття 84. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу

Стаття 85. Порядок сплати ціни

Стаття 86. Розірвання правочину у разі невиконання обов’язку із сплати ціни

Стаття 87. Передача майна, майнових прав та відступлення права вимоги

Стаття 88. Акт про придбання майна на аукціоні

Стаття 89. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні

Розділ VI. ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 90. Закриття провадження у справі про банкрутство

Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ

Стаття 91. Загальні положення

Стаття 92. Особливості банкрутства страховиків

Стаття 93. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів

Стаття 94. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю

Стаття 95. Особливості банкрутства фермерського господарства

Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

Розділ VIII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНОЗЕМНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА

Стаття 97. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства

Стаття 98. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співпраці

Стаття 99. Керуючий іноземною процедурою банкрутства

Стаття 100. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого іноземною процедурою банкрутства

Стаття 101. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 102. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 103. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 104. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 105. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 106. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземної процедури банкрутства

Стаття 107. Заява про надання судової допомоги

Стаття 108. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб

Стаття 109. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства

Стаття 110. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення провадження у справі про банкрутство, відкритого відповідно до цього Кодексу, та іноземної процедури банкрутства

Стаття 111. Надання судової допомоги у разі здійснення кількох іноземних процедур банкрутства

Стаття 112. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно

КНИГА ЧЕТВЕРТА. ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 113. Особливості провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб

Стаття 114. Арбітражний керуючий у справах про неплатоспроможність фізичної особи

Стаття 115. Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Розділ II. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

Стаття 116. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Стаття 117. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Стаття 118. Забезпечення вимог кредиторів

Стаття 119. Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Стаття 120. Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника

Стаття 121. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

Стаття 122. Виявлення кредиторів та попереднє засідання суду

Стаття 123. Збори кредиторів

Розділ III. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГІВ БОРЖНИКА

Стаття 124. План реструктуризації боргів

Стаття 125. Борги, що не підлягають реструктуризації

Стаття 126. Затвердження плану реструктуризації боргів боржника

Стаття 127. Наслідки затвердження плану реструктуризації боргів боржника

Стаття 128. Виконання плану реструктуризації боргів боржника

Стаття 129. Завершення виконання плану реструктуризації боргів боржника

Розділ IV. ВИЗНАННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ І ВВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОГАШЕННЯ БОРГІВ БОРЖНИКА

Стаття 130. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника

Стаття 131. Майно боржника у процедурі погашення боргів боржника

Стаття 132. Виключення окремих майнових об’єктів боржника із складу ліквідаційної маси

Стаття 133. Порядок задоволення вимог кредиторів

Розділ V. НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Стаття 134. Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність

Стаття 135. Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами

Розділ VI. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 136. Особливості розгляду справи про неплатоспроможність боржників, зайнятих у сільському господарстві

Стаття 137. Особливості розгляду справ про неплатоспроможність фізичних осіб - підприємців

Стаття 138. Прикінцеві та перехідні положення