Кодекс законів про працю України
Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки

Ст. 243 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок.

Держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими об'єднаннями громадян.

{ Стаття 243 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.07.95, в редакції Закону N 2343-III від 05.04.2001 }