Конституція України

Скачать бесплатно Конституція УкраїниКонституція України ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава....

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є...

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека...

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення...

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в...

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,...

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція...

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною...

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. { Офіційне тлумачення...

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної...

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб...

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які...

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою...

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та...

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на...

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її...

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її...

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто...

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб...

Р о з д і л II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини...

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є...

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому...

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед...

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити...

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних...

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути...

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий...

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не...

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення...

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та...

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім...

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України,...

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження...

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає...

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії...

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій,...

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у...

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги,...

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення...

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,...

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом....

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя...

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і...

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується...

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення...

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин...

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що...

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне...

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на...

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має...

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того,...

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є...

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і...

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. { Офіційне...

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого...

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та...

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім...

Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених...

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази....

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного...

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана...

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення...

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені,...

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,...

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині,...

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,...

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та...

Р о з д і л III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми...

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли...

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є...

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або...

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території...

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та...

Р о з д і л IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада...

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят...

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю...

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі....

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною...

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. {...

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням...

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є...

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і...

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання...

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 1) внесення змін до...

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України...

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як...

Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України,...

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і...

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого...

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від...

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і...

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові...

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його...

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого...

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на...

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради...

Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до...

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової...

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної...

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і...

Р о з д і л V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент...

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального,...

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять...

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання...

Стаття 106. Президент України: 1) забезпечує державну незалежність, національну...

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з...

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного...

Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним...

Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом...

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в...

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до...

Р о з д і л VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої...

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України,...

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною...

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує державний суверенітет і...

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і...

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють...

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:...

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів...

{Розділ VII "ПРОКУРАТУРА" виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

Р о з д і л VIII
ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій...

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та...

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами...

Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя...

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням...

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права....

Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до...

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і...

Стаття 130-1. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої...

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка: 1) вносить подання про...

Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного...

Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура....

Р о з д і л IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності...

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна...

Р о з д і л X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в...

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку...

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада...

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань: 1)...

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить: 1) призначення виборів...

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус...

Р о з д і л XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи...

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять...

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і...

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені...

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,...

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та...

Р о з д і л XII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції...

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів...

Стаття 148-1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності...

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України...

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі: 1)...

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить: 1) вирішення...

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше...

Стаття 151-1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції...

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є...

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються...

Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус...

Р о з д і л XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до...

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I...

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади",...

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування...

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався...

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається...

Р о з д і л XIV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. { Офіційне...

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції...

Перехідні положення