Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 137. Зміст повістки про виклик

Ст. 137 КПКУ від 13.04.2012 № 4651-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. У повістці про виклик повинно бути зазначено:

 

1) прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик;

 

2) найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку;

 

3) ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;

 

4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;

 

5) процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа;

 

6) час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;

 

7) процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;

 

8) наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження;

 

9) передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення;

 

10) підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик.