Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

Ст. 298 КПКУ від 13.04.2012 № 4651-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.