Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого

Ст. 88 КПКУ від 13.04.2012 № 4651-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

 

2. Докази та відомості, передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути визнані допустимими, якщо:

 

1) сторони погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими;

 

2) вони подаються для доказування того, що підозрюваний, обвинувачений діяв з певним умислом та мотивом або мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або не міг помилитися щодо обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне правопорушення;

 

3) їх подає сам підозрюваний, обвинувачений;

 

4) підозрюваний, обвинувачений використав подібні докази для дискредитації свідка.

 

3. Докази щодо певної звички або звичайної ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими для доведення того, що певне кримінальне правопорушення узгоджувалося із цією звичкою підозрюваного, обвинуваченого.