Кримінально-виконавчий кодекс України

Скачать бесплатно Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IVКримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України

Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України

Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі

Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання

Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань

Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби

Глава 2
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ

Стаття 7. Основи правового статусу засуджених

Стаття 8. Основні права засуджених

Стаття 9. Основні обов'язки засуджених

Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку

Глава 3
ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань

Стаття 12. Органи державної виконавчої служби

Стаття 13. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації

Стаття 14. Військові частини, гауптвахти

Стаття 15. Арештні доми

Стаття 16. Виправні центри

Стаття 17. Дисциплінарний батальйон

Стаття 18. Виправні колонії

Стаття 19. Виховні колонії

Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання

Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру

Глава 4
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Стаття 22. Нагляд за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань

Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань

Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань

Стаття 25. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ II
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ
З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
Глава 5
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ

Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу

{Статтю 27 виключено на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

{Статтю 28 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

Глава 6
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО,
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ,
ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ

Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Глава 7
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА
ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Стаття 31. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Стаття 32. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Стаття 33. Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності

Стаття 34. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Глава 8
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

Стаття 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт

Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт

Стаття 38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт

Стаття 39. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт

Стаття 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт

Глава 9
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ

Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт

Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт

Стаття 43. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт

Стаття 44. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт

Стаття 45. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт

Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт

Глава 10
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

Глава 11
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

Стаття 48. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна

Стаття 49. Майно, що підлягає конфіскації

Глава 12
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ

Стаття 50. Місця відбування покарання у виді арешту

Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці

Стаття 53. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту

Стаття 54. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту

Стаття 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями

Глава 13
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ

Стаття 56. Місця відбування покарання у виді обмеження волі

Стаття 57. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання

Стаття 58. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі

Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі

Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі

Стаття 60-1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі

Стаття 61. Обов'язки адміністрації виправного центру

Стаття 62. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі

Стаття 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі

Стаття 64. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі

Стаття 65. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі

Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях

Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі

Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі

Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі

Стаття 70. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень

Глава 14
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ
В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Стаття 72. Режим у дисциплінарному батальйоні

Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців

Стаття 74. Листування засуджених військовослужбовців

Стаття 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

Стаття 76. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей

Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців

Стаття 78. Військове навчання засуджених військовослужбовців

Стаття 79. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями

Стаття 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців

Стаття 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

Стаття 83. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців

Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

Стаття 85. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою

РОЗДІЛ III
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Глава 15
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Стаття 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії

Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

Стаття 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі

Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування

Стаття 90. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора

Стаття 91. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній

Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях

Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній

Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу

Стаття 96. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації

Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю

Стаття 98. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації

Стаття 99. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації

Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі

Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі

Глава 16
РЕЖИМ У КОЛОНІЯХ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги

Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю

Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

Стаття 105. Режим особливих умов у колоніях

Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї

Глава 17
УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ

Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі

Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби

Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя

Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови, користування мережею Інтернет

Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній

Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей

Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі

Стаття 114. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів

Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі

Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі

Стаття 117. Виконання примусового лікування

Глава 18
ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці

Стаття 119. Умови праці засуджених до позбавлення волі

Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі

Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі

Стаття 122. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі

Глава 19
ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА ЗАСУДЖЕНИХ
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Стаття 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі

Стаття 124. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі

Стаття 125. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі

Стаття 126. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі

Стаття 127. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі

Стаття 128. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях

Стаття 128-1. Організація душпастирської опіки засуджених

Стаття 129. Вільний час засуджених до позбавлення волі

Стаття 130. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

Стаття 131. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі

Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку

Стаття 131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність

Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання

Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі

Стаття 135. Процедура дисциплінарного провадження

Стаття 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі

Стаття 137. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі

Глава 20
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ
РІЗНИХ ВИДІВ

Стаття 138. Виправні колонії мінімального рівня безпеки

Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня безпеки

Стаття 140. Виправні колонії максимального рівня безпеки

Глава 21
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ
ВОЛІ ЗАСУДЖЕНИМИ ЖІНКАМИ І НЕПОВНОЛІТНІМИ

Стаття 141. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років

Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії

Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях

Стаття 144. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх

Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх

Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень

Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії

Стаття 148. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку

Стаття 149. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх

РОЗДІЛ IV
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Глава 22
ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Стаття 150. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі

Стаття 151-2. Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі

РОЗДІЛ V
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ.
ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ,
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ
Глава 23
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання

Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення

Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання

Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання

Глава 24
ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ

Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні

Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання

Глава 25
НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ

Стаття 158. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду

Глава 26
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОСІБ,
ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

{Статтю 160 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014}

{Статтю 161 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014}

{Статтю 162 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014}

Стаття 163. Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням

Стаття 165. Обчислення іспитового строку

Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Прикінцеві положення