Митний кодекс України

Скачать бесплатно Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VIМитний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основи державної митної справи

Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи

Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи

Стаття 3. Особливості застосування законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи

Стаття 3-1. Особливості застосування валютних курсів

Стаття 4. Визначення основних термінів і понять

Стаття 5. Державна митна політика

Стаття 6. Митні інтереси та митна безпека

Стаття 7. Державна митна справа

Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи

Стаття 9. Митна територія України

Стаття 10. Митний кордон України

Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації

Глава 2. Уповноважений економічний оператор

Стаття 12. Надання статусу уповноваженого економічного оператора

Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора

Стаття 14. Умови отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора

Стаття 15. Спеціальні спрощення, що надаються уповноваженому економічному оператору

Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

Стаття 17. Анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора

Стаття 18. Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів

Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи

Стаття 19. Інформування про митні правила

Стаття 20. Інформація щодо законодавства України з питань державної митної справи

Стаття 21. Консультування з питань державної митної справи

Стаття 22. Відповідальність за порушення порядку надання інформації

Стаття 23. Попередні рішення

Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них

Стаття 24. Право на оскарження

Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня

Стаття 26. Вимоги до форми та змісту скарг, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду

Стаття 27. Особливості задоволення скарг на рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів або їх посадових осіб

Стаття 28. Перевірка законності та обґрунтованості рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів або їх посадових осіб у порядку контролю

Стаття 29. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів або їх посадових осіб у судовому порядку

Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників

Глава 5. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі

Стаття 31. Застосування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення

Стаття 32. Вимоги щодо відповідності національним стандартам інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення

Стаття 33. Інформаційні ресурси органів доходів і зборів

Стаття 33-1. Реалізація механізму "єдиного вікна"

Стаття 34. Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення, що використовуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 35. Захист електронної інформації в інформаційних системах органів доходів і зборів та суб’єктів, що беруть участь в інформаційних відносинах

Розділ II
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
Глава 6. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Документи про походження товару

Стаття 36. Визначення країни походження товару

Стаття 37. Дотримання конфіденційності інформації при визначенні країни походження товару

Стаття 38. Товари, повністю вироблені у даній країні

Стаття 39. Особливості визначення походження товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у вільних митних зонах на території України, під час випуску їх для вільного обігу на митній території України

Розділ II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ Глава 6
ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 40. Критерії достатньої переробки товару

Стаття 41. Визначення країни походження товару, якщо товари поставляються партіями

Стаття 42. Особливості визначення країни походження упаковки

Глава 7. Підтвердження країни походження товару

Стаття 43. Документи, що підтверджують країну походження товару

Стаття 44. Порядок підтвердження країни походження товару

Стаття 45. Перевірка документів, що підтверджують країну походження товару

Стаття 46. Видача сертифікатів про походження товару з України

Стаття 47. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України

Стаття 48. Підстави для відмови у випуску товару

Розділ III
МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Глава 8. Загальні положення щодо митної вартості

Стаття 49. Митна вартість товарів

Стаття 50. Цілі використання відомостей про митну вартість товарів

Стаття 51. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 52. Заявлення митної вартості товарів

Стаття 53. Документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної вартості

Стаття 54. Контроль правильності визначення митної вартості товарів

Стаття 55. Коригування митної вартості товарів

Стаття 56. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації, що стосується митної вартості товарів

Глава 9. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх застосування

Стаття 57. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту

Стаття 58. Метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)

Стаття 59. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів

Стаття 60. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів

Стаття 61. Застереження щодо умов застосування методів визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних товарів та за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів

Стаття 62. Метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості

Стаття 63. Метод визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості (обчислена вартість)

Стаття 64. Резервний метод

Глава 10. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України в митних режимах, відмінних від митного режиму імпорту

Стаття 65. Порядок визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до митних режимів, відмінних від митного режиму імпорту

Стаття 66. Порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України

Розділ IV
УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 11. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, її структура та класифікація товарів

Стаття 67. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 68. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 69. Класифікація товарів

Розділ V
МИТНІ РЕЖИМИ
Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів

Стаття 70. Види митних режимів

Стаття 71. Вибір та зміна митного режиму

Стаття 72. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим

Стаття 73. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом

Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу)

Стаття 74. Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу)

Стаття 75. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту

Стаття 76. Митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту

Глава 14. Реімпорт

Стаття 77. Митний режим реімпорту

Стаття 78. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту

Стаття 79. Окремі положення щодо застосування митного режиму реімпорту

Стаття 80. Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту

Стаття 81. Повернення сум вивізного мита при реімпорті товарів

Глава 15. Експорт

Стаття 82. Митний режим експорту

Стаття 83. Умови поміщення товарів у митний режим експорту

Стаття 84. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту

Глава 16. Реекспорт

Стаття 85. Митний режим реекспорту

Стаття 86. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту

Стаття 87. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту

Стаття 88. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту

Стаття 89. Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів

Глава 17. Транзит

Стаття 90. Митний режим транзиту

Стаття 91. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в режимі транзиту

Стаття 92. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту

Стаття 93. Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту

Стаття 94. Документи, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту

Стаття 95. Строки транзитних перевезень

Стаття 96. Застосування митного режиму транзиту при перевантаженні товарів

Стаття 97. Каботажні перевезення

Стаття 98. Розміщення товарів на борту морських (річкових) суден для каботажного перевезення

Стаття 99. Навантаження та вивантаження товарів, що перевозяться каботажем

Стаття 100. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення

Стаття 101. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим транзиту

Стаття 102. Завершення митного режиму транзиту

Глава 18. Тимчасове ввезення

Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення

Стаття 104. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення

Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами

Стаття 106. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами

Стаття 107. Операції з транспортними засобами, поміщеними в митний режим тимчасового ввезення

Стаття 108. Строки тимчасового ввезення

Стаття 109. Передача права на тимчасове ввезення

Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення

Стаття 111. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення

Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення

Глава 19. Тимчасове вивезення

Стаття 113. Митний режим тимчасового вивезення

Стаття 114. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення

Стаття 115. Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними у митний режим тимчасового вивезення

Стаття 116. Строки тимчасового вивезення

Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення

Стаття 118. Звільнення від оподаткування митними платежами в митному режимі тимчасового вивезення

Стаття 119. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення

Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення

Глава 20. Митний склад

Стаття 121. Митний режим митного складу

Стаття 122. Умови поміщення товарів у митний режим митного складу

Стаття 123. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів, розміщених на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту

Стаття 124. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих вантажів, на митному складі та подальшого розпорядження ними

Стаття 125. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу

Стаття 126. Митний статус товарів, поміщених у митний режим митного складу

Стаття 127. Операції з товарами, що зберігаються на митному складі

Стаття 128. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим митного складу

Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу

Глава 21. Вільна митна зона

Стаття 130. Митний режим вільної митної зони

Стаття 131. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони

Стаття 132. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони

Стаття 133. Строки перебування товарів у митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони

Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони

Стаття 135. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон

Стаття 136. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим вільної митної зони

Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони

Стаття 138. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з товарами у вільній митній зоні

Стаття 139. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу, в разі скасування на її території митного режиму вільної митної зони

Глава 22. Безмитна торгівля

Стаття 140. Митний режим безмитної торгівлі

Стаття 141. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі

Стаття 142. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі

Стаття 143. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів

Стаття 144. Переміщення товарів між магазинами безмитної торгівлі

Стаття 145. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим безмитної торгівлі

Стаття 146. Завершення митного режиму безмитної торгівлі

Глава 23. Переробка на митній території

Стаття 147. Митний режим переробки на митній території

Стаття 148. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим

Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України

Стаття 150. Операції з переробки товарів

Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України

Стаття 152. Перевірка органами доходів і зборів дотримання митного режиму переробки на митній території

Стаття 153. Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктів переробки

Стаття 155. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України

Стаття 156. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України

Стаття 157. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів

Стаття 158. Еквівалентна компенсація

Стаття 159. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території

Стаття 160. Завершення митного режиму переробки на митній території

Стаття 161. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки на митній території, у разі відкликання дозволу на переробку

Глава 24. Переробка за межами митної території

Стаття 162. Митний режим переробки за межами митної території

Стаття 163. Операції щодо переробки товарів за межами митної території

Стаття 164. Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки за межами митної території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим

Стаття 165. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України

Стаття 166. Строки переробки товарів за межами митної території України

Стаття 167. Обсяг виходу продуктів переробки

Стаття 168. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки

Стаття 169. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території України

Стаття 170. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів

Стаття 171. Еквівалентна компенсація

Стаття 172. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами митної території

Стаття 173. Завершення режиму переробки за межами митної території

Стаття 174. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку

Глава 25. Знищення або руйнування

Стаття 175. Митний режим знищення або руйнування

Стаття 176. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування

Стаття 177. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів

Стаття 178. Витрати на знищення або руйнування товарів

Стаття 179. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний статус

Стаття 180. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування

Стаття 181. Завершення митного режиму знищення або руйнування

Стаття 182. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування

Глава 26. Відмова на користь держави

Стаття 183. Митний режим відмови на користь держави

Стаття 184. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави

Стаття 185. Завершення митного режиму відмови на користь держави

Розділ VI
ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Стаття 186. Засоби та способи переміщення товарів

Стаття 187. Митні формальності на транспорті

Стаття 188. Сприяння посадовим особам органів доходів і зборів у виконанні митних формальностей

Стаття 189. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

Стаття 190. Товари, помилково ввезені на митну територію України

Стаття 191. Права та обов’язки перевізника

Стаття 192. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної сили під час перевезення товарів

Стаття 193. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом

Глава 28. Переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію України

Стаття 195. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари переміщуються через митний кордон

Стаття 196. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 197. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 198. Подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України

Стаття 199. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України

Стаття 200. Доставка товарів та документів у місце, визначене органом доходів і зборів

Глава 29. Тимчасове зберігання

Стаття 201. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем

Стаття 202. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

Стаття 203. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем

Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів

Стаття 205. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили

Стаття 206. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів

Глава 30. Митні формальності на морському і річковому транспорті

Стаття 207. Тривалість перебування суден закордонного плавання під митним контролем

Стаття 208. Строк та черговість митного оформлення суден закордонного плавання

Стаття 209. Місця здійснення митного контролю на морському та річковому транспорті

Стаття 210. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні

Стаття 211. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України на нетривалий час

Стаття 212. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну

Стаття 213. Митне оформлення суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон

Стаття 214. Дозвіл органу доходів і зборів на відправлення судна закордонного плавання

Глава 31. Митні формальності на авіатранспорті

Стаття 215. Документи для контролю за повітряним судном

Стаття 216. Вимушена посадка

Стаття 217. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами

Глава 32. Митні формальності на залізничному транспорті

Стаття 218. Здійснення митного контролю на залізничному транспорті

Стаття 219. Відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів до органу доходів і зборів призначення

Стаття 220. Місце здійснення митних формальностей у міжнародному залізничному сполученні

Глава 33. Митні формальності на автомобільному транспорті

Стаття 221. Порядок декларування автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять товари через митний кордон України

Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України

Стаття 222-1. Документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень

Глава 34. Митні формальності щодо припасів

Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний кордон України

Стаття 224. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які ввозяться на митну територію України

Стаття 225. Декларування припасів, які ввозяться на митну територію України

Стаття 226. Видача припасів

Стаття 227. Інші операції з припасами

Стаття 228. Забезпечення схоронності припасів

Стаття 229. Декларування припасів, що вивозяться за межі митної території України

Стаття 230. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв і тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу

Глава 35. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Стаття 231. Місця здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

Стаття 232. Порядок і строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 233. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України

Стаття 234. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 235. Заборони та обмеження щодо переміщення (пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 236. Декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 237. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Розділ VII
ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів

Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів

Стаття 239. Склади органів доходів і зборів

Стаття 240. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів

Стаття 241. Операції з товарами, що зберігаються на складах органів доходів і зборів підприємствами

Стаття 242. Видача товарів із складів органів доходів і зборів

Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами

Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення

Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів

Стаття 245. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

Розділ VIII
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення

Стаття 246. Мета митного оформлення

Стаття 247. Місце і час здійснення митного оформлення

Стаття 248. Початок митного оформлення

Стаття 249. Присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення

Стаття 250. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою

Стаття 251. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій

Стаття 252. Митне оформлення військової техніки

Стаття 253. Подання органам доходів і зборів актів, складених підприємствами

Стаття 254. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення

Стаття 255. Завершення митного оформлення

Стаття 256. Відмова у митному оформленні та обов’язки органу доходів і зборів щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

Глава 40. Декларування

Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності

Стаття 258. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку

Стаття 259. Попередня митна декларація

Стаття 260. Тимчасова та періодична митні декларації

Стаття 261. Додаткова декларація

Стаття 262. Місце декларування

Стаття 263. Строки декларування

Стаття 264. Прийняття митної декларації

Стаття 265. Декларанти

Стаття 266. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи

Стаття 267. Декларування товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією партією

Стаття 268. Помилки у митній декларації

Стаття 269. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною

Розділ IX
МИТНІ ПЛАТЕЖІ
Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів

Стаття 270. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України

Глава 42. Мито

Стаття 271. Мито та його види

Стаття 272. Ввізне мито

Стаття 273. Вивізне мито

Стаття 274. Сезонне мито

Стаття 275. Особливі види мита

Стаття 276. Платники мита

Стаття 277. Об’єкти оподаткування митом

Стаття 278. Дата виникнення податкових зобов’язань

Стаття 279. База оподаткування митом

Стаття 280. Ставки мита

Стаття 281. Тарифні пільги (тарифні преференції)

Стаття 282. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги)

Стаття 283. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму

Стаття 284. Умовне повне звільнення від оподаткування митом

Стаття 285. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом

Стаття 286. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму

Стаття 287. Особливості оподаткування митом деяких товарів

Стаття 288. Особливості оподаткування особливими видами мита

Глава 43. Справляння митних платежів

Стаття 289. Виникнення обов’язку із сплати митних платежів

Стаття 290. Припинення обов’язку із сплати митних платежів

Стаття 291. Виконання обов’язку із сплати митних платежів

Стаття 292. Випадки, коли митні платежі не сплачуються

Стаття 293. Особи, на яких покладається обов’язок із сплати митних платежів

Стаття 294. Об’єкт та база оподаткування митними платежами

Стаття 295. Нарахування митних платежів

Стаття 296. Особливості застосування ставок митних платежів під час незаконного переміщення товарів через митний кордон України та використання товарів з порушенням встановлених обмежень

Стаття 297. Строки сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів

Стаття 298. Порядок і форми сплати митних платежів

Стаття 299. Авансові платежі (передоплата)

Стаття 300. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування митними платежами

Стаття 301. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

Стаття 302. Пеня

Стаття 303. Стягнення митних платежів

Стаття 304. Розстрочення та відстрочення сплати митних платежів

Розділ X
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
Глава 44. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів

Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів

Стаття 306. Способи забезпечення сплати митних платежів

Глава 45. Фінансові гарантії

Стаття 307. Умови надання фінансових гарантій

Стаття 308. Визначення розміру фінансової гарантії

Стаття 309. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій

Стаття 310. Порядок надання фінансових гарантій органам доходів і зборів

Стаття 311. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа

Стаття 312. Реалізація фінансової гарантії, наданої у вигляді документа

Стаття 313. Фінансова гарантія у вигляді грошової застави

Стаття 314. Гарант

Стаття 315. Порядок отримання статусу гаранта

Глава 46. Інші способи забезпечення сплати митних платежів

Стаття 316. Гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року

Стаття 317. Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А

Розділ XI
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Глава 47. Організація митного контролю

Стаття 318. Загальні принципи здійснення митного контролю

Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 320. Вибірковість митного контролю

Стаття 321. Тривалість перебування під митним контролем

Стаття 322. Строки пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 323. Доступ посадових осіб органів доходів і зборів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю

Стаття 324. Використання для здійснення митного контролю технічних та спеціальних засобів і службових собак

Стаття 325. Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, митне оформлення яких не закінчено

Стаття 326. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю

Стаття 327. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Стаття 328. Спільний митний контроль

Глава 48. Зони митного контролю

Стаття 329. Місця розташування зон митного контролю

Стаття 330. Порядок створення зон митного контролю

Стаття 331. Розміщення споруд та об’єктів у зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску через державний кордон України

Стаття 332. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку в зоні митного контролю

Стаття 333. Права органів доходів і зборів щодо забезпечення режиму зони митного контролю

Глава 49. Здійснення митного контролю

Стаття 334. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю

Стаття 335. Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю

Стаття 336. Форми митного контролю

Стаття 337. Перевірка документів та відомостей, які подаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Стаття 338. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів

Стаття 339. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу

Стаття 340. Особистий огляд

Стаття 341. Облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 342. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств

Стаття 343. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів

Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем

Стаття 345. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів

Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок

Стаття 347. Права та обов’язки посадових осіб органів доходів і зборів під час проведення документальних виїзних перевірок

Стаття 348. Проведення зустрічних звірок

Стаття 349. Умови допуску посадових осіб органів доходів і зборів до проведення документальних (планових чи позапланових) виїзних перевірок та зустрічних звірок

Стаття 350. Права та обов’язки посадових осіб підприємства, що перевіряється, під час проведення документальних перевірок

Стаття 351. Документальні невиїзні перевірки

Стаття 352. Матеріали, які можуть бути використані для підготовки висновків за результатами перевірок

Стаття 353. Надання документів посадовими особами підприємства, що перевіряється

Стаття 354. Оформлення результатів перевірок

Стаття 355. Обов’язок щодо зберігання документів

Глава 50. Митні експертизи

Стаття 356. Взяття проб (зразків) товарів

Стаття 357. Операції із взятими пробами (зразками) товарів

Глава 51. Особливі процедури митного контролю

Стаття 358. Звільнення від окремих форм митного контролю

Стаття 359. Звільнення від митного огляду

Стаття 360. Здійснення митного контролю деяких видів товарів у першочерговому порядку

Глава 52. Система управління ризиками

Стаття 361. Цілі застосування системи управління ризиками

Стаття 362. Аналіз ризику та його об’єкти

Стаття 363. Діяльність органів доходів і зборів з оцінки та управління ризиками

Розділ XII
ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами

Стаття 364. Питання, що регулюються цим розділом

Стаття 365. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів

Стаття 366. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

Стаття 367. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 368. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів

Стаття 369. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України

Стаття 370. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян

Глава 54. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України

Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України

Стаття 372. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України

Стаття 373. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів

Глава 55. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України

Стаття 375. Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин

Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 377. Особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу

Стаття 378. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України

Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами

Стаття 380. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України

Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України

Розділ XIII
ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном

Стаття 382. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні

Стаття 383. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України главою дипломатичного представництва іноземної держави, членами дипломатичного персоналу представництва та членами їх сімей

Стаття 384. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України членами адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членами їх сімей

Стаття 385. Поширення митних пільг, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на членів адміністративно-технічного персоналу цього представництва та на членів їхніх сімей

Стаття 386. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України консульськими установами іноземних держав та членами їх персоналу

Стаття 387. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України

Стаття 388. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України іноземними дипломатичними і консульськими кур’єрами

Стаття 389. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представниками та членами делегацій іноземних держав

Стаття 390. Застосування умов взаємності

Стаття 391. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при них, а також їх персоналом

Стаття 392. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 393. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 394. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 395. Декларування товарів, що належать членам персоналу представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 396. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних дипломатичних установ України та товарів, призначених для особистого користування працівників дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон

Розділ XIV
СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 57. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 397. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності

Стаття 399. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру

Стаття 400. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів

Стаття 401. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

Стаття 402. Зміна маркування на товарах та їх упаковці

Стаття 403. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності

Розділ XV
ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств

Стаття 404. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів

Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам

Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи

Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали

Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів

Стаття 409. Строк розгляду заяв про надання дозволів

Стаття 410. Відмова у наданні дозволу

Стаття 411. Безстроковість дії дозволів

Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу

Стаття 413. Переоформлення дозволу

Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів

Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи

Глава 59. Митна брокерська діяльність

Стаття 416. Митний брокер

Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє

Стаття 418. Агент з митного оформлення

Стаття 419. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер

Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі

Стаття 420. Магазин безмитної торгівлі

Стаття 421. Вимоги до облаштування та розташування магазину безмитної торгівлі

Стаття 422. Права, обов’язки та відповідальність утримувача магазину безмитної торгівлі

Стаття 423. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію цього магазину

Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу

Стаття 424. Митний склад

Стаття 425. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами та органами доходів і зборів

Стаття 426. Розміщення товарів на митних складах

Стаття 427. Зберігання товарів на митному складі

Стаття 428. Облік товарів на митному складі

Стаття 429. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Стаття 430. Вільна митна зона

Стаття 431. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон

Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон

Стаття 434. Допуск товарів на територію вільної митної зони

Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони

Стаття 436. Розпорядження товарами, що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, в разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони

Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання

Стаття 437. Склад тимчасового зберігання

Стаття 438. Правове регулювання взаємовідносин утримувача складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують товари на складі

Стаття 439. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання

Стаття 440. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання

Стаття 441. Розпорядження товарами, які зберігаються на складі тимчасового зберігання під митним контролем, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу

Стаття 442. Вантажний митний комплекс

Стаття 443. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного комплексу особам, що переміщують товари через митний кордон України

Стаття 444. Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та органами доходів і зборів

Стаття 445. Вимоги до облаштування вантажного митного комплексу

Стаття 446. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу

Розділ XVІ
МИТНА СТАТИСТИКА
Глава 65. Митна статистика

Стаття 447. Завдання митної статистики

Стаття 448. Система митної статистики

Стаття 449. Митна статистика зовнішньої торгівлі

Стаття 450. Спеціальна митна статистика

Стаття 451. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики

Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів

Стаття 453. Використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі

Стаття 454. Відомчі класифікатори

Стаття 455. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами

Розділ XVІI
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ
Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

Стаття 456. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем

Розділ XVІІІ
ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ
Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них

Стаття 458. Порушення митних правил

Стаття 459. Відповідальність за порушення митних правил

Стаття 460. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил

Стаття 461. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил

Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення

Стаття 463. Попередження

Стаття 464. Штраф

Стаття 465. Конфіскація

Стаття 466. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до порушників митних правил

Стаття 467. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил

Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення

Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю

Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем

Стаття 470. Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата

Стаття 471. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю

Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Стаття 473. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання

Стаття 474. Перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до товарів, транспортних засобів, документів

Стаття 475. Неподання органу доходів і зборів звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем

Стаття 476. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності

Стаття 477. Порушення встановленого законодавством порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони, вивезення товарів за межі цієї території та/або встановленого законодавством порядку проведення операцій з товарами, поміщеними в режим вільної митної зони

Стаття 478. Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та здійснення операцій із цими товарами

Стаття 479. Порушення порядку або строків розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі

Стаття 480. Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів

Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів

Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем

Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

Стаття 484. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю

Стаття 485. Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів

Розділ XІX
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил

Стаття 486. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 487. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил

Стаття 488. Порушення справи про порушення митних правил

Стаття 489. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних правил

Стаття 490. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил

Стаття 491. Підстави для порушення справи про порушення митних правил

Стаття 492. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 493. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 494. Протокол про порушення митних правил

Стаття 495. Докази у справі про порушення митних правил

Стаття 496. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від правоохоронних органів

Стаття 497. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил

Стаття 498. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб

Стаття 499. Представники осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб

Стаття 500. Захисник у справі про порушення митних правил

Стаття 501. Представник органу доходів і зборів

Стаття 502. Експерт

Стаття 503. Перекладач

Стаття 504. Свідок у справі про порушення митних правил

Стаття 505. Поняті у справі про порушення митних правил

Стаття 506. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу доходів і зборів провадження у справі про порушення митних правил

Глава 70. Адміністративне затримання

Стаття 507. Мета і порядок застосування адміністративного затримання

Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення

Стаття 508. Проведення процесуальних дій

Стаття 509. Опитування осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб

Стаття 510. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил

Стаття 511. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів

Стаття 512. Оскарження тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів

Стаття 513. Проведення митних обстежень

Стаття 514. Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання

Стаття 515. Експертиза та висновок експерта

Стаття 516. Порядок призначення експертизи

Стаття 517. Одержання проб та зразків для проведення експертизи

Стаття 518. Доручення на проведення окремих процесуальних дій

Стаття 519. Витрати у справі про порушення митних правил

Стаття 520. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил

Стаття 521. Компроміс у справі про порушення митних правил

Стаття 522. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил

Стаття 523. Повноваження посадових осіб органів доходів і зборів щодо розгляду справ про порушення митних правил

Стаття 524. Місце розгляду справи про порушення митних правил

Стаття 525. Строк розгляду справи про порушення митних правил

Стаття 526. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її представника

Стаття 527. Види постанов у справі про порушення митних правил

Стаття 528. Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил

Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

Стаття 529. Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил

Стаття 530. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил

Стаття 531. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил

Стаття 532. Строки розгляду скарги (адміністративного позову) на постанову у справі про порушення митних правил

Стаття 533. Наслідки подання скарги (адміністративного позову)

Глава 73. Виконання постанов органів доходів і зборів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

Стаття 534. Обов’язковість постанов органів доходів і зборів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил

Стаття 536. Давність виконання постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил

Стаття 537. Контроль за виконанням постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил

Стаття 538. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про винесення попередження

Стаття 539. Порядок виконання постанови органу доходів і зборів про накладення штрафу

Стаття 540. Примусове виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу

Стаття 541. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію

Стаття 542. Виконання постанови органу доходів і зборів про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за межами України

Розділ XX
ОРГАНИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів

Стаття 543. Здійснення державної митної справи

Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів

Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Стаття 546. Митниця

Стаття 547. Митний пост

{Статтю 548 виключено на підставі Закону № 405-VII від 04.07.2013}

{Статтю 549 виключено на підставі Закону № 405-VII від 04.07.2013}

Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів

Глава 75. Атрибутика органів доходів і зборів

Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів

Стаття 552. Формений одяг працівників органів доходів і зборів

Стаття 553. Службові посвідчення працівників органів доходів і зборів

Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів

Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів доходів і зборів

Стаття 555. Майно органів доходів і зборів

Стаття 556. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв’язку органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів

Стаття 557. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури органів доходів і зборів

Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності

Стаття 558. Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними органами

Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю

Стаття 560. Взаємодія органів доходів і зборів з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування

Стаття 561. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами виконавчої влади

Стаття 562. Взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами господарювання

Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи

Стаття 563. Участь України у міжнародному співробітництві з питань державної митної справи

Стаття 564. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Стаття 565. Співробітництво органів доходів і зборів України з органами доходів і зборів суміжних держав

Стаття 566. Підтримання оперативного зв’язку між органами доходів і зборів України і органами доходів і зборів суміжних іноземних держав

Стаття 567. Взаємодія органів доходів і зборів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Глава 79. Проходження служби в органах доходів і зборів

{Статтю 568 виключено на підставі Закону № 405-VII від 04.07.2013}

Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів

Стаття 570. Особливості прийняття на службу до органів доходів і зборів

{Статтю 571 виключено на підставі Закону № 405-VII від 04.07.2013}

Стаття 572. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби посадовими особами органів доходів і зборів

Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів

Стаття 574. Робочий час посадових осіб органів доходів і зборів

Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи

Стаття 575. Система професійної освіти у сфері державної митної справи

Стаття 576. Науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи

Стаття 577. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі органів доходів і зборів

Стаття 578. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у сфері державної митної справи

Глава 81. Правовий захист працівників органів доходів і зборів

Стаття 579. Обов’язковість законних розпоряджень та вимог посадових осіб органів доходів і зборів

Стаття 580. Гарантування захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб органів доходів і зборів

Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами органів доходів і зборів

Стаття 581. Право посадових осіб органів доходів і зборів застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю

Стаття 582. Застосування фізичної сили

Стаття 583. Застосування спеціальних засобів

Стаття 584. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї

Глава 83. Соціальний захист працівників органів доходів і зборів

Стаття 585. Оплата праці посадових осіб органів доходів і зборів

Стаття 586. Житлове забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів

Стаття 587. Медичне забезпечення та охорона здоров’я посадових осіб органів доходів і зборів та членів їхніх сімей

Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів

Стаття 589. Гарантії охорони праці посадових осіб та інших працівників органів доходів і зборів

Стаття 590. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів і зборів

Прикінцеві та перехідні положення