Митний кодекс України
Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

Ст. 16 МКУ від 13.03.2012 № 4495-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється митницею за наявності таких підстав:

 

1) виявлення органом доходів і зборів достовірних фактів та відомостей, що спростовують відомості, надані за результатами самооцінки;

 

2) подання підприємством заяви про зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора;

 

3) наявність заборгованості із сплати митних платежів та пені;

 

4) притягнення керівників заявника, його засновників, акціонерів - фізичних осіб, які володіють контрольним пакетом акцій, до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

 

5) порушення справи про порушення заявником митних правил за статтями 472, 482-485 цього Кодексу;

 

6) невиконання вимог частини дванадцятої статті 13 цього Кодексу;

 

7) наявність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

 

2. Строк зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора становить:

 

1) у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, - до трьох місяців;

 

2) у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, - згідно із заявою, але не більше трьох місяців;

 

3) у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, - до погашення заборгованості;

 

4) у випадках, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, - до набрання законної сили вироком у кримінальному провадженні, постановою про притягнення до адміністративної відповідальності у справі про порушення митних правил або постановою (ухвалою) про закриття справи;

 

5) у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, - до одного місяця;

 

6) у випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, - до погашення грошового зобов’язання.

 

3. Митниця протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора письмово інформує про це уповноваженого економічного оператора.