Розпорядження Держфінпослуг

Тип
Видавець
Назва
Розпорядження
Держфінпослуг

№41 від 28.08.2003 Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження
Держфінпослуг

№118 від 13.11.2003 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження
Держфінпослуг

№139 від 27.11.2003 Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Розпорядження
Держфінпослуг

№178 від 25.12.2003 Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

Розпорядження
Держфінпослуг

№1101 від 22.06.2004 Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

Розпорядження
Держфінпослуг

№3617 від 22.02.2005 Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Розпорядження
Держфінпослуг

№4122 від 03.06.2005 Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов\'язаного з наданням фінансових послуг

Розпорядження
Держфінпослуг

№972 від 16.12.2010 Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

Розпорядження
Держфінпослуг

№674 від 27.10.2011 Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення